Nerozlučná dvojica: Biometria a GDPR

Výhodou biometrického dochádzkového systému je jeho rýchlosť, pohodlnosť, presnosť a v neposlednom rade neomylnosť. S novými technológiami sa však často vynárajú aj obavy a nejasnosti ohľadom toho, ako sa dáta používateľa spracovávajú a používajú. Ako to teda s ochranu osobných dát v biometrii vlastne je?

Kde všade sa dá biometria využiť

Riešenie dochádzkových a prístupových systémov pomocou biometrie je čoraz populárnejšie. K najčastejšie používaným patrí biometria odtlačoku prsta, ale posledné roky si svoju obľubu získava aj biometria tváre. Je ešte pohodlnejšie, rovnako efektívne, rýchle a vďaka detekcii živosti ho len tak nejak neoklamete.

S bezpečnosťou ide ruka v ruke otázka: ako sú však chránené osobné údaje používateľa? Odtlačok prsta aj snímok tváre sú chúlostivé záznamy a spadajú pod prísnu ochranu osobných údajov. Fingera ich však spracováva v súlade so všetkými právnymi povinnosťami.

Ako uchováva dochádzkový systém biometrické údaje?

Dochádzkový systém Fingera neukladá obrázky odtlačkov prstov zamestnancov, len takzvané šablóny či vzorky. Tie sú pre biometrické systémy už dlho všeobecným štandardom. Z vybraných bodov sa vytvára šablóna, ktorá sa matematickou operáciou spracuje do číselného formátu, tzv. hash (šifrovaný kód, ktorý nie je voľne čitateľný). Táto operácia je len jednosmerná a neumožňuje previesť číslo späť na pôvodný odtlačok prsta. Namiesto odtlačku prsta sa tak v databáze uchováva len nevysloviteľné číslo, ktoré sa nedá nijako zneužiť. Pri prihlasovaní sa potom porovná hash odtlačku prsta s údajmi zaznamenanými v databáze.

Zo vzoriek už nie je technicky možné spätne vytvoriť samotný odtlačok. Porovnávacia šablóna vznikne pri prvej registrácii, no obrázok samotný sa nikde neukladá. Vďaka nášmu vlastnému algoritmu prebieha porovnávanie extrémne rýchlo: za jedinú sekundu vie nájsť zhodný odtlačok vo viac než miliarde ostatných

aratek video

Je tvárová biometria rovnako bezpečná?

Odpoveď je jednoznačne: Áno! Rovnako, ako pri odtlačku prsta, možno na identifikáciu použiť aj rozpoznávanie tváre, pretože charakteristické črty tváre dospelých sú tiež jedinečné. A taktiež ako pri odtlačku prsta, si dochádzkový systém nikde neukladá vašu fotku. Opäť sa zameriava len na pár vzoriek, ktoré nasníma tvárová biometria, a ktoré následne zašifruje do nečitateľného číselného kódu a skrz ktoré vás rozpozná, no nikto nevytvorí spätne vašu fotografiu či sa nedostane k vašim údajom.

Nemusíte sa obávať úniku alebo zneužitia vašich informácií. Systémy evidencie dochádzky využívajúce odtlačky prstov alebo snímky tváre sú na trhu už mnoho rokov a majú perfektné  zabezpečenie.

Ochrana osobných údajov je na prvom mieste

Spracovanie údajov sa vždy vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Systém neumožňuje, aby sa vaše údaje používali na iné účely, než na ktoré boli vytvorené. Údaje sú bezpečne uložené v cloudovom úložisku Amazon Web Services, výlučne na serveroch umiestnených v Európskej únii.

Fotografie ani vzorky odtlačkov prstov sa neukladajú. Tieto snímky sa používajú len na identifikáciu náhodných bodov, ktoré sa prenesú do číselnej podoby a po nájdení zhody navždy zmiznú. Odtlačok prsta sa teda nedá zneužiť, rovnako ako vaša tvár.

Chcete aj vy využívať biometrický dochádzkový systém vo vašej firme? Ozvite sa nám a my vám radi povieme, v čom všetkom vám dokáže Fingera pomôcť!