Referencie

Digitalizácia dochádzky zvyšuje efektivitu práce aj v štátnej správe

mesto Příbram

Štátna správa | Mesto | Dochádzkový systém | Biometria

Pred zavedením systému Fingera sa Mestský úrad v Příbrami spoliehal na zdĺhavé manuálne procesy a údaje o dochádzke zamestnancov boli roztrúsené po budovách v dochádzkových knihách. Úradníci mesta Příbram sa museli každé ráno a poobede zapisovať do zošitov, ktoré sa nachádzali v konkrétnych kanceláriách jednotlivých oddelení. To viedlo k zmätkom vo výkazoch práce a pr personálnych pracovníkov znamenalo zdĺhavé pripravovanie
podkladov pre mzdy.

Počiatočná situácia

150 ZAMESTNANCOV | 7 POBOČIEK

 • Zaznamenávanie dochádzky manuálne do dochádzkových kníh
 • Niekoľko dochádzkových kníh v rôznych budovách na rôznych oddeleniach
 • Problém zapísať sa, ak nebol nikto v kancelárii s dochádzkovou knihou
 • Neprehladnosť vo výkazoch práce
 • Časová strata pri dopátravaní sa o reálny stav dochádzky
 • Potenciálne miesto pre vznik podvodov s dochádzkou

Realizované riešenie

DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM:

 • 13 dochádzkových terminálov
 • Biometria – identifikácia zamestnancov odtlačkom prsta
 • Mobilná aplikácia aj webové rozhranie

Prínosy riešenia

 • Evidencia dochádzky cez terminály namiesto dochádzkových kníh
 • Možnosť prihlásiť alebo odhlásiť sa v ktorejkoľvek budove s terminálom
 • Biometria odtlačku prsta zabraňuje možným podvodom s dochádzkou
 • Aktuálny prehľad o prítomných a neprítomných na pracovisku
 • Prehľad o odpracovaných hodinách a nadčasoch
 • Stály prístup k dátam cez mobilnú aplikáciu alebo web
 • Aktuálne výkazy práce pre personálne oddelenie
 • Synchronizácia s internými systémami – mzdové systémy

Unikátnosť riešenia

 • Kompletné cloudové riešenie
 • Jedno riešenie pre všetky budovy a pobočky
 • Funguje cez web a cez mobily
 • Okamžitý prístup k prehľadom dochádzky
 • Unikátnosť riešenia

Vyjadrenie Mestského úradu v Příbrami

Mnohdy se však stávalo že v kanceláři zrovna nikdo nebyl a zaměstnanec se tak nemohl zapsat. To následně způsobovalo problémy jak jemu samotnému s pozdějším doplňováním, tak vedoucím a personálním pracovníkům a vedlo to k nepřehlednosti výkazů práce i ztrátě času,”

komentuje výchozí situaci IT technik MÚ Příbram, Jan Drozen