Referencie

Výhody biometrického dochádzkového systému využíva aj poľnohospodárska firma

pole

Poľnohospodárstvo | Stredne veľká firma | Biometrický dochádzkový systém

Interagros – distributor poľnohospodárskych výrobkov pre agrosektor, dlhšie riešil problém s evidenciou dochádzky prostredníctvom dochádzkových kníh. Chýbal im prístup k aktuálnym dátam a manuálne prepisovanie údajov do mzdového systému zabralo čas. Navyše každý mesiac bolo treba manuálne zohnať a ručne prepísať dochádzkové údaje z ôsmych pobočiek. Bolo nevyhnutné dochádzku digitalizovať.

Počiatočná situácia

150 zamestnancov | 8 pracovísk

 • Evidencia dochádzky dochádzkový knihami
 • Viacero pracovísk s dochádzkovými knihami
 • Chýbal aktuálny prehľad dát
 • Pomalé prepisovanie údajov k mzdám

Realizované riešenie

Dochádzkový systém s tvárovou biometriou:

 • Evidencia dochádzky zamestnancov
 • Tvárová biometria
 • Mobilná aplikácia
 • schvaľovanie neprítomnosti na pracovisku
 • Prepojenie so mzdovým systémom

Prínosy riešenia

 • Tvárová biometria: poskytuje bezdotykovú evidenciu dochádzky na pracovisku. Vzhľadom na povahu práce zamestnancov firmy bolo použitie tvárovej biometrie optimálnym riešením zaznamenávania dochádzky.
 • Koncentrovanie informácií na jedinom mieste
 • Zamedzenie podvodom s evidenciou dochádzky
 • Zefektívnenie vnútorných procesov súvisiacich s plánovaním neprítomnosti
 • Zrýchlenie spracovania podkladov pre mzdy

Unikátnosť riešenia

 • Tvárová biometria
 • Bezkontaktná evidencia dochádzky
 • Export do mzdových systémov