Referencie

Biometrický dochádzkový systém ušetrí HR oddeleniu dodávateľskej spoločnosti až 2 dni práce

Dochádzkový systém pomáha HR oddeleniu

Dodávateľská firma | Veľká firma | Dochádzkový systém | Prístupový systém

Delikomat zamestnáva viac ako 700 ľudí v 17 pobočkách po celej Českej republike. Pri expanzii hľadali dochádzkové riešenie, ktoré by im umožnilo sledovať dochádzku narastajúceho počtu zamestnancov, digitalizovať procesy a zrýchliť administratívu. Dovtedajšie manuálne zaznamenávanie dochádzky veľkého počtu zamestnancov roztrúsených v kancelárskych budovách a skladoch už nebolo efektívne. Spoločnosť chcela aj zvýšiť bezpečnosť svojich pracovísk.

Počiatočná situácia

700+ ZAMESTNANCOV | 17 POBOČIEK

 • Ručné zadávanie dochádzky 
 • Potreba udržať prehľad o dochádzke zvyšujúceho sa počtu zamestnancov
 • Potreba digitalizácie procesov
 • Nutnosť zrýchliť administratívu
 • Snaha zvýšiť bezpečnosť jednotlivých pracovísk

Realizované riešenie

DOCHÁDZKOVÝ A SCHVAĽOVACÍ SYSTÉM:

 • Elektronická evidencia dochádzky
 • Biometrické terminály – odtlačok prsta, tvárová biometria
 • Plánovanie a schvaľovanie neprítomnosti na pracovisku
 • Zabezpečenie hál a areálov biometrickým prístupovým systémom
 • Mobilná aplikácia

Prínosy riešenia

 • Zavedenie flexibilnej pracovnej doby
 • Digitalizácia dochádzkových procesov
 • Ušetrenie práce HR oddeleni – až 2 dni mesačne
 • Aktuálny prehľad o prítomných a neprítomných na pracovisku
 • Zabezpečenie prístupov v budovách a areáloch
 • Biometria v dochádzkovom aj prístupovom systéme

Unikátnosť riešenia

 • Kompletné cloudové riešenie
 • funguje cez web a cez mobily
 • Okamžitý prístup k dátam o prítomnosti zamestnancov

Vyjadrenia

Při rostoucím počtu zaměstnanců bylo složité udržovat přehled o tom, zda jsou všichni zaměstnanci tam, kde mají být a udržovat evidenci jejich docházky. Potřebovali jsme řešení, které by eliminovalo manuální procesy, zefektivnilo provoz a zvýšilo zabezpečení. Na řešení od Fingery se nám nejvíce líbilo to, že je vše možné ověřovat pomocí otisku prstů. Zhruba před rokem jsme s radostí přidali ověřování pomocí tváře,

vysvětluje výchozí i aktuální situaci Daniel Novák, vedoucí IT oddělení společnosti Delikomat s.r.o.