Hardware

Špičkový hardvér zabezpečuje rýchle a spoľahlivé fungovanie systému Fingera