Referencie

Keď zákazník potrebuje všetky dostupné riešenia v jednom prehľadom systéme, vyhovie mu Fingera

sklad

Obchodno-marketingová firma | Stredne veľká firma | Dochádzkový, prístupový a schvaľovací systém | Biometria

Berling Brands group na Slovensku začínala ako malá firma, ktorá fungovala na papierovej evidencii dochádzky. Dáta do mzdového systému prepisovali vždy ručne, bez nejakej podrobnejšej kontroly, čo zabralo čas a mohlo viesť k chybovost. Taktiež cez lístky riešili aj všetky dovolenky a priepustky, v lepšom prípade využili mail. Dáta však neboli na jednom prehľadnom mieste.

Počiatočná situácia

250 zamestnancov | 2 pracoviská | 16 terminálov

 • Dochádzková kniha
 • Dovolenkové lístky a papierové priepustky
 • Ručný prepis dát do mzdového systému
 • Chýbala prehľadná a jednotná evidencia dochádzky

Realizované riešenie

Riešenie obsahujúce dochádzkový, prístupový aj schvaľovací systém v jednom:

 • Evidencia dochádzky zamestnancov v kancelárii aj v skladových priestoroch
 • Schvaľovanie plánovaných neprítomností na pracovisku
 • Biometrický prístupový systém do kancelárií aj skladových častí
 • Rozdelenie do zón – riadenie prístupu do priestorov s drahým tovarom
 • Mobilná aplikácia

Prínosy riešenia

 • Zefektívnenie a zvýšenie transparentnosti
 • Zrýchlenie proces spracovania podkladov pre mzdy
 • Zvýšenie výkonnosti skladníkov vďaka sledovaniu špeciálnych udalostí

Unikátnosť riešenia

 • Kombinácia viacerých systémov do jedného riešenia
 • Delenie priestoru na zóny a role a možnosť kontrolovaného vstupu
 • Sledovanie výkonnosti pomocou špeciálnych udalostí