Tvárová biometria

Tvárová biometria vo Fingere slúži na identifikáciu osoby pri zaznamenávaní dochádzky, v prístupovom systéme alebo na výdaj stravy v stravovacom systéme.

Najčastejšie kladené otázky

 • Čo je tvárová biometria?

  Tvárová biometria je forma ako spracovať biometrické údaje, ktorá sa zameriava na rozpoznávanie tváre s cieľom overiť identitu osoby. Využíva sa v rôznych oblastiach, ako sú napríklad dochádzkové a prístupové systémy Fingera, na letiskách a v iných verejných priestoroch, ale aj pri online službách, kde sa vyžaduje autentifikácia používateľa.

 • Ako funguje tvárová biometria?

  Tvárová biometria dokáže identifikovať oprávnenosť vstupu, alebo zaznamenať dochádzku zamestnanca na základe rýchleho a presného porovnania jej obrazu s údajmi v databáze. Nepotrebuje pritom vytvárať a uchovávať záznam (fotku) osoby, ani ju porovnávať s pôvodnou fotografiou, ktorú taktiež nepotrebuje mať uloženú. Porovnáva len náhodné body tváre so šablónami uloženými vo forme šifrovaných dát v databáze. Pri prihlasovaní sa potom porovná hash snímku tváre s údajmi zaznamenanými v databáze.

 • Čo sa deje s fotkou mojej tvári?

  Pri tvárovej biometrii sa nasnímajú biometrické údaje ako sú niektoré body tváre, z ktorých sa následne vytvára tzv. šablóna. Tá sa matematickou operáciou spracuje do číselného formátu, tzv. hash (šifrovaný kód, ktorý nie je voľne čitateľný). Táto operácia je len jednosmerná a neumožňuje previesť číslo späť na pôvodnú fotografiu. Namiesto fotografie sa tak v databáze uchováva len nevysloviteľné číslo, ktoré sa nedá nijako zneužiť.

 • Je rozpoznávanie tváre bezpečné?

  Áno, je. Pretože charakteristické črty tváre dospelých ľudí sú jedinečné. Dochádzkový systém nikde neukladá vašu fotku. Zameriava sa len na pár bodov, ktoré zaznamená, a ktoré následne zašifruje do nečitateľného číselného kódu a skrz ktoré vás rozpozná, no nikto nevytvorí spätne vašu fotografiu či sa nedostane k vašim údajom.

 • Dá sa biometria tváre oklamať?

  Detekcia živosti dáva tvárovej biometrii a teda rozpoznávaniu tváre možnosti, vďaka ktorým je ťažké ju olamať. Využíva rôzne techniky a metódy, ako napríklad snímanie tepu, detekciu pohybu alebo zvukových signálov pomocou prístupového terminálu. Tieto metódy umožňujú rozlíšiť medzi skutočnými živými signálmi a falošnými signálmi. Detekcia živosti sa často používa v biometrických systémoch ako ochrana pred podvodmi a na zlepšenie spoľahlivosti systému.

 • Tvárová biometria a dochádzka

  Biometria tváre parí k najspoľahlivejším typom dochádzkového systému. Naše algoritmy patria podľa nezávislých meraní amerického inštitútu NIST medzi najrýchlejšie a najpresnejšie na svete. Dochádzkový systém na tvárovú biometriu potrebuje biometrický terminál s kamerou, alebo tablet, ktorý je pomocou internetu napojený na databázu biometrických šablón vo firme. Overenie trvá menej ako 1 sekundu a predstavuje pohodlný spôsob, ako overiť totožnosť osoby pri príchode a odchode z firmy.

 • Tvárová biometria a prístupový systém

  Tvárová biometria umožňuje pohodlnú a bezpečnú kontrolu vstupov a výstupov pri prístupových systémoch. Je presná, rýchla a bezpečná. Vďaka detekcii živosti je ťažké ju oklamať.

 • Ako je ošetrená tvárová biometria a GDPR?

  Spracovanie údajov sa vždy vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Systém neumožňuje, aby sa vaše údaje používali na iné účely, než na ktoré boli vytvorené. Údaje sú bezpečne uložené v cloudovom úložisku Amazon Web Services, výlučne na serveroch umiestnených v Európskej únii.