Referencie

Ako sa medzinárodná firma zbavila dovolenkových lístkov

Výrobná firma | Veľká firma | Schvaľovací systém

Atlas Copco, medzinárodná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na produkty a inovácie pre všetky priemyselné odvetvia, zápasila s problémom schvaľovania neprítomnosti v práci. Nahlasovanie dovoleniek a iných absencií prebehlo cez mail alebo dovolenkové lístky, ktoré sa často strácali. Chýbal im aj aktuálny prehľad prítomných a neprítomných zamestnancov. Pri 400 zamestnancoch v ôsmich krajinách bolo nevyhnutné tieto neefektívne procesy digitalizovať. Potrebovali jednoduchý, účinný a hlavne funkčný schvaľovací systém.

Počiatočná situácia

400 ZAMESTNANCOV | 8 KRAJÍN

 • Zadávanie a schvaľovanie dovoleniek mailami a dovolenkovými lístkami
 • Zabúdanie na emaily
 • Strácanie dovolenkových lístkov
 • Chýbal okamžitý prehľad o zamestnancoch prítomných na pracovisku

Realizované riešenie

SCHVAĽOVACÍ SYSTÉM:

 • Plánovanie a schvaľovanie neprítomnosti na pracovisku
 • Schvaľovanie dovolenky, home office, služobné cesty, návšteva lekára

Prínosy riešenia

 • Aktuálny prehľad o prítomných a neprítomných na pracovisku
 • Kalendár prítomnosti/neprítomnosti
 • Prístup k dôležitým informáciám pre všetkých
 • Synchronizácia s internými systémami – mzdové systémy

Unikátnosť riešenia

 • Kompletné cloudové riešenie
 • funguje cez web a cez mobily
 • Okamžitý prístup k dátam o prítomnosti zamestnancov