Biometrický systém: V ktorých oblastiach nám najviac pomáha?

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že biometria je tu s nami už od 19-teho storočia? Biometrickú identifikáciu v tom čase začala používať polícia pri hľadaní a usvedčovaní zločincov. Biometria sa rýchlo stala súčasťou našich životov a dnes je všade okolo nás. Viete, v ktorých oblastiach nám najviac pomáha?

Nápomocné biologické charakteristiky

Odtlačky prstov, vzory žíl na prstoch a dlaniach, rozpoznávanie hlasu a dúhovky, alebo dokonca rozpoznávanie vzorov chôdze. Väčšina biometrickej technológie v súčasnosti slúži bezpečnostným účelom a zjednodušene môžeme povedať, že nám pomáha o niečo lepšie ochrániť veci okolo nás. 

Biometria je jednou z tých technológií, ktorá sa vyvíjala pomaly, nenápadne a do našich životov sa vkradla bez veľkého kriku. Postupne sa asimilovala a dnes je už v podstate nenahraditeľná v mnohých oblastiach života. Pozrite sa na tie najhlavnejšie okruhy, v ktorých sme svedkami vzrastajúceho vplyvu biometrie

Cestovanie

Mnoho krajín zaviedlo biometrické bezpečnostné systémy na hraniciach. Slúžia na rýchlejšie a bezpečnejšie kontroly domácich i zahraničných cestovateľov. Zabezpečujú, aby neprípustná osoba neprekročila hranice na letiskách, v prístavoch a na iných miestach hraničnej kontroly. 

Vďaka samoobslužným biometrickým kioskom na letiskách môžete nastúpiť do lietadiel rýchlejšie. V hoteloch viac nepotrebujete kľúče, karty alebo čipy. Na check-in a voľný pohyb po hoteli stačia vaše biometrické údaje. Biometrický profil pomáha aj pri zvýšení bezpečnosti vášho auta, vďaka čomu sa dnu dostanete iba vy. 

Zdravie

Najväčší význam v oblasti zdravotníctva má biometria pri zabezpečení osobných zdravotných záznamov pacienta. Podvody s krádežou identity môžu ohroziť zdravie pacientov a vystaviť ich vyššiemu riziku, že sa stanú obeťou lekárskych chýb. Biometria nás chráni aj pred podvodmi s lekárskymi predpismi a výdajom liekov v lekárňach, či pred poistnými podvodmi. 

Mobilná a počítačová bezpečnosť

Vďaka biometrickej autentifikácii dosiahla bezpečnosť telefónov celkom novú úroveň. Už nemusíte zadávať heslo ručne, stačí priložiť prst alebo si nasnímať tvár. Jedlo, hry alebo lístok do kina si tak môžete objednať úplne jednoducho a bezpečne.

Biometria chráni aj váš počítač. Zabudnite na dômyselné heslá s využitím správneho počtu veľkých písmen, malých písmen a číslic. Stačí sken tváre alebo dotyk prsta a bezpečne sa prihlásite do svojho počítača. 

Práca

Aj dochádzku zamestnancov môžete sledovať oveľa bezpečnejšie a presnejšie. Vďaka dochádzkovým a prístupovým systémom, akým je napríklad Fingera, zabránite „buddy punchingu“, zvýšite produktivitu zamestnancov a ušetríte čas aj peniaze.

Fingera je biometrický dochádzkový systém založený na báze odtlačkov prstov a rozpoznávania tváre. Dochádzkový a prístupový systém využíva najmodernejšiu technológiu a poskytuje zamestnávateľom aj zamestnancom používateľský komfort, dostupnosť údajov 24/7 a jednoduchú a rýchlu evidenciu. Využiť môžete aj mobilnú verziu Fingera Mobile

Široké využitie

Kde všade ešte môžete nájsť biometriu? Využíva sa v bankovníctve pri znižovaní kyberkriminality, v internet bankingu, pri bezhotovostnom nakupovaní v obchodoch alebo pomáha zachovávať ochranu pri uskutočňovaní finančných transakcií. Biometria je jednoducho riešením, ktoré zvyšuje bezpečnosť na celom svete.