Referencie

Digitalizácii dochádzky sa nebráni ani gastro

Gastro | Stredná firma | Dochádzkový systém | Mobilná aplikácia

Pre obľúbenú sieť pekární a cukrární Natacha Pacal sa papierová dochádzka ukázala pri 7 pobočkách ako neefektívna, pomalá a nepresná. Nedokázali kontrolovať prítomnosť zamestnancov na pracovisku a preto sa rozhodli prejsť na elektronickú formu zaznamenávania dochádzky.

Počiatočná situácia

70 zamestnancov | 7 pobočiek

 • Dochádzková kniha – neefektívna, a nepresná
 • Problém pri tvorbe podkladova miezd
 • Chýbal prehľad o zamestnancoch prítomných na pracovisku
 • Priestor na vznik podvodov s dochádzkou

Realizované riešenie

Dochádzkový a schvaľovací systém:

 • Schvaľovanie dochádzky
 • Exporty do mzdového systému
 • Evidencia dochádzky zamestnancov
 • Online real-time dáta o zamestnancoch na pracovisku
 • Evidencia a podávanie žiadosti aj cez mobilnú aplikáciu

Prínosy riešenia

 • Zefektívnenie fungovania firmy
 • Zjednodušenie a urýchlenie procesu prípravy podkladov pre výpočet mzdy
 • Real-time dáta o zamestnancoch nachádzajúcich sa na pracovisku
 • Zamedzenie podvodom s dochádzkou a prítomnosťou na pracovisku

Unikátnosť riešenia

 • Veľmi rýchle nasadenie
 • Vyhovuje všetkým požiadavkám: dochádzka, schvaľovanie
 • Exporty do mzdového systému
 • Mobilná aplikácia