Päť mýtov o biometrickom dochádzkovom systéme

Biometrické dochádzkové systémy sú rýchle, pohodlné, extrémne presné a nedajú sa oklamať požičanou kartičkou. S novými technológiami ako vždy prichádzajú aj obavy, keďže ľudia často nevedia, ako systém zaobchádza s ich dátami. Tu je päť najčastejších mýtov a odpovedí, ktoré na ne má dochádzkový systém Fingera.

prihlásenie prstom do dochádzky

Ako spoznáte človeka z kancelárskej budovy? Podľa kartičky na krku. Bez nej sa nedostane cez turniket, na svoje poschodie, do vlastnej kancelárie, na obed ani na toaletu. Vo veľkých budovách je riešenie zabudnutých kartičiek prácou na plný úväzok – podobne ako v tých starších zapisovanie návštev do zošitov či evidovanie pracovnej dochádzky.

Kto sa chce kartičiek zbaviť, obracia sa na biometrické dochádzkové systémy: sú rýchle, pohodlné, extrémne presné a nedajú sa oklamať požičanou kartičkou. S novými technológiami ako vždy prichádzajú aj obavy, keďže ľudia často nevedia, ako systém zaobchádza s ich dátami. Tu je päť najčastejších mýtov a odpovedí, ktoré na ne má dochádzkový systém Fingera.

Mýtus č. 1: Biometrický dochádzkový systém uchováva odtlačky prstov zamestnancov

Dochádzkový systém Fingera neukladá obrázky odtlačkov prstov zamestnancov, len takzvané šablóny či vzorky. Tie sú v biometrii už dlho všeobecným štandardom. Do maličkého súboru zaznamenávajú všetky podstatné prvky odtlačku, čím sa porovnávanie stáva násobne rýchlejším. Pre lepšiu predstavu, na priestor pre bežnú fotku z mobilu je možné uložiť niekoľko tisíc šablón, databáza aj veľkej firmy preto nezaberie veľa miesta.

Zo vzoriek už nie je technicky možné spätne vytvoriť samotný odtlačokPorovnávacia šablóna vznikne pri prvej registrácii, no obrázok samotný sa nikde neukladá. Ak by aj vzorky náhodou ukradli hackeri, sú im nanič, dovnútra sa nimi nedostanú. Vďaka nášmu vlastnému algoritmu prebieha porovnávanie extrémne rýchlo: za jedinú sekundu vie nájsť zhodný odtlačok vo viac než miliarde ostatných

Mýtus č. 2: Zavedenie biometrického systému znamená, že zamestnávateľ neverí zamestnancom

Systém Fingera je navrhnutý tak, aby zjednodušoval život a zvyšoval komfort zamestnancom aj zamestnávateľom. Zamestnávatelia majú prehľad o čase, ktorý zamestnanci odrobili a podľa neho vyplácajú mesačné mzdy. Zamestnanci majú tiež ľahšie prihlásenie sa pri príchode do práce. Program aj im ukazuje, koľko hodín v danom mesiaci odrobili a koľko im ešte zostáva pracovných dní, ale i dovoleniek či iných benefitov. Tento prehľad majú prístupný kedykoľvek. Je teda pre obe strany úplne transparentný, čo obojstrannú dôveru naopak zvyšuje.

Mýtus č. 3: Biometrický dochádzkový systém je drahý a oplatí sa iba veľkým firmám

Fingera sa vie prispôsobiť konkrétnym požiadavkám firmy, či už ide o malý, stredný alebo veľký podnik. Dochádzkový systém môže tvoriť jeden terminál, ale tiež môže ísť o riešenie s desiatkami terminálov s podporou cloudových a virtualizačných technológií. Prípadne naopak, dochádzka môže fungovať výlučne iba na mobilných telefónoch.

Od zložitosti riešenia sa odvíjajú aj prevádzkové náklady. Napríklad pre malý rodinný podnik s ôsmimi zamestnancami sa cena za dochádzkový systém Fingera pohybuje okolo 10 € mesačne.

Mýtus č. 4: Biometrický dochádzkový systém je náročný na ovládanie a administratívu

Pre nastavenie a ovládanie dochádzkového systému Fingera nepotrebujete žiadne odborné znalosti. Všetky podstatné vlastnosti sa dajú nastaviť aj podľa video manuálov. Fingera ponúka používateľsky príjemnú mobilnú aplikáciu a funguje aj vo webových prehliadačoch, kde si viete svoju dochádzku upravovať jedným kliknutím. Okrem zjednodušenej evidencie nemusia spoločnosti nakupovať neekologické množstvá papiera na dochádzku.

Aj samotné používanie systému je komfortné a jednoduché: pri prvotnej registrácii do Fingery sa naskenuje viacero prstov, no pri samotnom prihlasovaní stačí priložiť iba jeden z nich. Tým, že z prihlasovacieho procesu zmiznú kartičky, zjednoduší sa aj administratíva. Obzvlášť vo väčších firmách to mohlo spôsobovať problémy pri zabudnutí či strate kariet.

Využívanie biometrického systému je oveľa rýchlejším a presnejším spôsobom nielen zaznamenania dochádzky, ale aj vybavovania žiadostí zamestnancov súvisiacich s dochádzkou. Zamestnávateľ vie riešiť tieto požiadavky v reálnom čase, čo opäť prináša presnejšie dáta, časovú úsporu a flexibilitu pre zamestnancov.

Mýtus č. 5: Biometrické systémy fungujú iba v ideálnych podmienkach a dajú sa ľahko oklamať

Biometrické systémy sú dnes postavené na multispektrálnej technológii, ktorá nie je ovplyvnená počasím, teplotou alebo inými faktormi prostredia. Sú teda využiteľné vo všetkých odvetviach a prostrediach. Možnosť, že by si systém zamenil náhodný odtlačok za iný, je prakticky nulová. 

Podobne je to aj so snahami o oklamanie napríklad prostredníctvom fotky či umelých prstov. V tomto sa biometrický prístupový systém zásadne odlišuje od iných, založených na heslách či kartách. Karty možno ukradnúť či dobrovoľne poskytnúť iným, podobné je to s heslami. Biometria však dokáže zabezpečiť napríklad to, aby chýbajúceho zamestnanca prihlásili kamaráti. Dáta o dochádzke sú preto oveľa spoľahlivejšie.

Presvedčte sa na vlastnej koži, že biometrický dochádzkový systém je aj pre vás. Vyskúšajte naše demo a zvýšte vaše pohodlie na pracovisku.