Živosť

Detekcia živosti (ang. liveness) pomáha dochádzkovému a prístupovému systému k tomu, aby bol ešte bezpečnejší a spoľahlivejší. Rozpoznáva podvodné pokusy o vstup na základe rozoznania, či sa pred terminálom nachádza skutočná osoba, alebo sa niekto snaží oklamať systém fotkou, videom alebo maskou.

Najčastejšie kladené otázky

 • Čo je živosť?

  Je to schopnosť biometrického systému rozlíšiť medzi skutočnými – živými signálmi a falošnými signálmi – podvodom, pomocou detekcie fotografie, videa a iných.
  Detekcia živosti má za cieľ zabrániť podvodom a zabezpečiť, aby bol biometrický systém schopný rozpoznať skutočnú osobu od fotografie alebo videa, keď spracúvava biometrické údaje.

 • Na čo je dobrá detekcia živosti?

  Detekcia živosti je dôležitým nástrojom pre eliminovanie podvodov v biometrickej dochádzke. Zvyšuje bezpečnosť a spoľahlivosť celého systému vďaka tomu, že dokáže rozoznať skutočnú osobu od pokusu o podvod.
  Overenie živosti pomocou zložitých algoritmov a nasnímaných kľúčových bodov detekuje živosť – živú osobu a rozozná ju od videa či fotografie.

 • Je rozpoznávanie tváre to isté ako detekcia živosti?

  Nie, rozpoznávanie tváre a živosť sú dve rozdielne veci, aj keď spolu úzko súvisia.
  Rozpoznávanie tváre je identifikácia človeka na základe jeho tváre, pričom sa k identifikácii používajú rysy jeho tváre v reálnom čase s črtami tváre, ktorú sú referenčné (predtým nahrané do systému).
  Pri rozpoznávaní živosti sa zisťuje, či je osoba alebo objekt skutočne živý, napríklad pomocou merania tepu srdca, detekcie pohybu alebo zvukových signálov.

 • Ako funguje detekcia živosti?

  Detekcia živosti využíva rôzne techniky a metódy, ako napríklad snímanie tepu, detekciu pohybu alebo zvukových signálov pomocou prístupového terminálu. Tieto metódy umožňujú rozlíšiť medzi skutočnými živými signálmi a falošnými signálmi, ktoré sa dajú vytvoriť pomocou napodobňovania.
  Detekcia živosti sa často používa v biometrických systémoch ako ochrana pred podvodmi a na zlepšenie spoľahlivosti systému.

 • Aké sú výhody detekcie živosti?

  Znižuje riziko podvodov a zneužitia biometrie pomocou falzifikátov, zlepšuje spoľahlivosť a bezpečnosť identifikácie, minimalizuje falošné odmietnutia a zlepšuje používateľskú skúsenosť.
  Dochádzkové a prístupové systémy sú vďaka detekcii živosti bezpečnejšie, dokážu odhaliť podvod s dochádzkou a podvodné pokusy o prístup.

 • V čom je detekcia tváre a živosti unikátna?

  Detekcia tváre zabezpečuje rýchlu a efektívnu identifikáciu osôb, zatiaľ čo detekcia živosti chráni systém pred pokusmi o podvod a zaručuje, že biometrické údaje boli získané od skutočnej osoby.

 • Na čo je dobrá detekcia tváre a živosti v dochádzkových a prístupových systémoch?

  Detekcia tváre a živosti v dochádzkových a prístupových systémoch umožňuje presnejšie a spoľahlivejšie overenie identity osôb. Týmto spôsobom sa minimalizuje riziko neoprávnených vstupov a pokusom o podvod s dochádzkou.
  Detekcia živosti rozpozná, či ide o živú osobu a nie o podvod s maskou, fotografiou, alebo videom. V kombinácii s prístupovým systémom zabezpečuje bezpečnosť a monitorovanie prístupu osôb do kritických miest a priestorov v reálnom čase.

 • Potrebujem k detekcii tváre aj živosť?

  Áno, pre bezpečné a spoľahlivé fungovanie biometrických systémov na identifikáciu osôb pomocou tváre je dobré mať v systéme aj detekciu živosti.
  Detekcia živosti zabezpečuje, že údaje o tvári, ktoré sú získané pomocou kamery, sú skutočné a pochádzajú od skutočnej osoby, a nie od falzifikátu, fotografie alebo videa. Detekcia živosti je dôležitým prvkom biometrických systémov na identifikáciu tváre a zvyšuje ich bezpečnosť a spoľahlivosť.

 • Ako môže detekcia živosti pomôcť firmám?

  k ste firma, ktorá potrebuje zabezpečiť prístup k dôležitým informáciám alebo miestnostiam, detekcia živosti vám môže zefektívniť prácu a minimalizovať podvody na dochádzke.
  Systémy bez detekcie živosti je možné obísť priloženou fotografiou, preto sa detekcia živosti využíva najmä vo firmách s mnohými prevádzkami, sezónnymi a terénnymi pracovníkmi (napr. zberači na poli). Svoje uplatnenie nájde aj pri 3-smenných prevádzkach, kedy nie je v kapacitách riadiacich pracovníkov odsledovať dostatočne dochádzku zamestnancov.

 • Potrebujem výkonnejší hardvér k detekcii živosti?

  Nie, pokiaľ máte naše novšie dochádzkové terminály. V takom prípade nie je žiaden problém aktivovať detekciu živosti aj pre vaše prístupové terminály. Stačí kontatovať našu podporu.