Živost

Detekce živosti (angl. liveness) pomáhá docházkovému a přístupovému systému být ještě bezpečnější a spolehlivější. Detekuje pokusy o podvodný vstup tím, že rozpozná, zda se před terminálem nachází skutečná osoba, nebo se někdo snaží systém oklamat pomocí fotografie, videa nebo masky.

Nejčastěji kladené otázky

 • Co je to živost?

  Jedná se o schopnost biometrického systému rozlišovat mezi skutečnými – živými signály a falešnými signály – podvody, a to pomocí detekce fotografií, videí a dalších.
  Cílem detekce živosti je zabránit podvodům a zajistit, aby biometrický systém dokázal rozpoznat skutečnou osobu od fotografie nebo videa.

 • K čemu je detekce živosti dobrá?

  Detekce živosti je důležitým nástrojem pro eliminaci podvodů s biometrickou docházkou. Zvyšuje bezpečnost a spolehlivost celého systému tím, že dokáže rozlišit skutečnou osobu od pokusu o podvod.
  Ověření živosti využívá složité algoritmy a určí záchytné klíčové body k detekci živosti – živé osoby – a jejímu odlišení od videa nebo fotografie.

 • Je rozpoznávaní tváře totéž co detekce živosti?

  Ne, rozpoznávání obličeje a živost jsou dvě různé věci, i když spolu úzce souvisejí.
  Rozpoznávání obličeje je identifikace osoby na základě jejího obličeje, při níž se k identifikaci používají rysy obličeje v reálném čase s rysy obličeje, na které se odkazuje (které byly do systému nahrány dříve).
  Při rozpoznávání živosti se zjišťuje, zda je osoba nebo objekt skutečně naživu, například měřením srdečního tepu, detekcí pohybu nebo zvukových signálů.

 • Jak funguje detekce živosti?

  Detekce živosti využívá různé techniky a metody, jako je snímání srdečního tepu, detekce pohybu nebo zvukových signálů pomocí přístupového terminálu. Tyto metody umožňují rozlišit mezi skutečnými živými signály a falešnými signály, které lze vytvořit pomocí imitace.
  Detekce živosti se v biometrických systémech často používá k ochraně před podvody a ke zvýšení spolehlivosti systému.

 • Jaké jsou výhody detekce živosti?

  Snižuje riziko podvodů a zneužití biometrických údajů prostřednictvím padělků, zvyšuje spolehlivost a bezpečnost identifikace, minimalizuje počet falešných odmítnutí a zlepšuje uživatelský komfort.
  Docházkové a přístupové systémy jsou bezpečnější díky detekci živosti, mohou odhalit podvody s docházkou a pokusy o podvodný přístup.

 • V čem je detekce tváře a živosti jedinečná?

  Detekce tváře zajišťuje rychlou a efektivní identifikaci osob, zatímco detekce živosti chrání systém před pokusy o podvod a zaručuje, že biometrické údaje byly získány od skutečné osoby.

 • K čemu je dobrá detekce tváře a živosti v docházkových a přístupových systémech?

  Detekce tváře a živosti v docházkových a přístupových systémech umožňuje přesnější a spolehlivější ověření totožnosti osob. Tím se minimalizuje riziko neoprávněného přístupu a pokusů o podvody s docházkou.
  Detekce živých osob rozpozná, zda se jedná o živou osobu, a nikoli o falešnou masku, fotografii nebo video. V kombinaci se systémem kontroly přístupu zajišťuje bezpečnost a monitorování přístupu osob do kritických míst a oblastí v reálném čase.

 • Potřebuji pro detekci tváře živost?

  Ano, pro bezpečné a spolehlivé fungování biometrických systémů na báze identifikace tváře je dobré mít v systému detekci živosti.
  Detekce živosti zajišťuje, že údaje o obličeji, které kamera nasnímá, jsou skutečné a pocházejí od skutečné osoby, a nikoli z podvrhu – fotografie nebo videa. Detekce živosti je důležitou vlastností biometrických systémů identifikace tváře a zvyšuje jejich bezpečnost a spolehlivost.

 • Jak může detekce živosti pomoci firmám?

  Pokud jste firma, která potřebuje zabezpečit přístup k důležitým informacím nebo místnostem, může vám detekce živosti zefektivnit práci a minimalizovat podvody s docházkou.

  Systémy bez detekce živosti lze obejít přiloženou fotografií, proto se detekce živosti používá především ve firmách s mnoha provozy, sezónními a terénními pracovníky (např. zběrači na poli). Své uplatnění najde také v třísměnných provozech, kde není v možnostech vedoucích pracovníků dostatečně sledovat docházku zaměstnanců.

 • Potřebuji k detekci živosti výkonnější hardware?

  Ne, pokud máte naše novější docházkové terminály. V takovém případě není problém aktivovat detekci živosti i pro vaše přístupové terminály. Stačí kontaktovat naši podporu.