cssk

Tvářová biometrie

Tvářová biometrie v systému Fingera se používá k identifikaci osoby při evidenci docházky, v přístupovém systému, nebo při výdeji jídla ve stravovacím systému.

Co je tvářová biometrie?

Tvářová biometrie je forma zpracování biometrických údajů, která se zaměřuje na rozpoznávání obličeje za účelem ověření totožnosti osoby. Používá se v různých oblastech, například v docházkových a přístupových systémech Fingera, na letištích a jiných veřejných místech, ale také v online službách, kde je vyžadováno ověření uživatele.

Jak tvářová biometrie funguje?

Biometrie obličeje dokáže rychle a přesně určit oprávněnost vstupu nebo zaznamenat docházku zaměstnance porovnáním jeho podoby s údaji v databázi. Není třeba vytvářet a ukládat záznam (fotografii) osoby, ani ji porovnávat s původní fotografií, kterou rovněž není třeba ukládat. Porovnává pouze náhodné body obličeje se šablonami uloženými jako zašifrovaná data v databázi. Při přihlašování pak porovnává zaheslovaný obraz obličeje s údaji zaznamenanými v databázi.

Co se děje s fotkou mé tváře?

Při tvářové biometrii se snímají určité body obličeje, z nichž se pak vytváří tzv. šablona. Ta se matematickou operací zpracuje do číselného formátu, tzv. hashe (šifrovaný kód, který není volně čitelný). Tato operace je pouze jednosměrná a neumožňuje převést číslo zpět na původní fotografii. Místo fotografie je v databázi uloženo pouze nevyslovitelné číslo, které nelze nijak zneužít.

Je rozpoznávání obličeje bezpečné?

Ano, je. Charakteristické rysy obličeje dospělých lidí jsou totiž jedinečné. Docházkový systém nikde neukládá vaši fotografii. Zaměřuje se pouze na několik bodů, které zaznamená a které následně zašifruje do nečitelného číselného kódu, díky němuž vás rozpozná, ale nikdo nemůže zpětně rozluštit vaši fotografii nebo se dostat k vašim údajům.

Lze biometrii tváře oklamat?

Detekce živosti dává biometrii obličeje, a tedy i rozpoznávání obličeje, schopnosti, které ztěžují jeho oklamání. Využívá různé techniky a metody, jako je snímání srdečního tepu, detekce pohybu nebo zvukových signálů pomocí přístupového terminálu. Tyto metody umožňují rozlišit skutečné živé signály od falešných. Detekce živých signálů se v biometrických systémech často používá jako ochrana proti podvodům a ke zvýšení spolehlivosti systému.

Tvářová biometrie a docházka

Biometrie tváře je jedním z nejspolehlivějších typů docházkového systému. Naše algoritmy patří podle nezávislých měření amerického institutu NIST k nejrychlejším a nejpřesnějším na světě. Docházkový systém na báze biometrii tváře potřebuje terminál s kamerou nebo tablet, který je prostřednictvím internetu připojen k firemní databázi biometrických šablon. Ověření trvá méně než 1 sekundu a představuje pohodlný způsob, jak ověřit totožnost osoby při příchodu a odchodu z podniku.

Biometrie tváře a přístupový systém

Tvářová biometrie umožňuje pohodlnou a bezpečnou kontrolu vstupů a výstupů v přístupových systémech. Je přesná, rychlá a bezpečná. Díky detekci živosti je obtížné ji oklamat.

Jak je to s tvářovou biometrii a GDPR?

Zpracování údajů probíhá vždy v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Systém neumožňuje, aby vaše údaje byly použity k jiným účelům, než pro které byly vytvořeny. Údaje jsou bezpečně uloženy v cloudovém úložišti Amazon Web Services, a to výhradně na serverech umístěných v Evropské unii.

Zpět nahoru

Vyžádat cenovou nabídku

  Vyplňte, prosím, údaje o sobě a vaší firmě. Naši obchodníci vás budou kontaktovat.

  Přečtete si prosím předem informaci o zpracování osobních údaju.

  Vyžádat demo

   Vyplňte, prosím, údaje o sobě a vaší firmě. Naši obchodníci vás budou kontaktovat.

   Přečtete si prosím předem informaci o zpracování osobních údaju.

   Přihlášení k odběru newsletteru

   Přihlaste se k odběru newsletteru a dostávejte pravidelný výběr novinek, nabídek a zajímavých článků.