Tvářová biometrie

Tvářová biometrie v systému Fingera se používá k identifikaci osoby při evidenci docházky, v přístupovém systému, nebo při výdeji jídla ve stravovacím systému.

Nejčastěji kladené otázky

 • Co je tvářová biometrie?

  Tvářová biometrie je forma zpracování biometrických údajů, která se zaměřuje na rozpoznávání obličeje za účelem ověření totožnosti osoby. Používá se v různých oblastech, například v docházkových a přístupových systémech Fingera, na letištích a jiných veřejných místech, ale také v online službách, kde je vyžadováno ověření uživatele.

 • Jak tvářová biometrie funguje?

  Biometrie obličeje dokáže rychle a přesně určit oprávněnost vstupu nebo zaznamenat docházku zaměstnance porovnáním jeho podoby s údaji v databázi. Není třeba vytvářet a ukládat záznam (fotografii) osoby, ani ji porovnávat s původní fotografií, kterou rovněž není třeba ukládat. Porovnává pouze náhodné body obličeje se šablonami uloženými jako zašifrovaná data v databázi. Při přihlašování pak porovnává zaheslovaný obraz obličeje s údaji zaznamenanými v databázi.

 • Co se děje s fotkou mé tváře?

  Při tvářové biometrii se snímají určité body obličeje, z nichž se pak vytváří tzv. šablona. Ta se matematickou operací zpracuje do číselného formátu, tzv. hashe (šifrovaný kód, který není volně čitelný). Tato operace je pouze jednosměrná a neumožňuje převést číslo zpět na původní fotografii. Místo fotografie je v databázi uloženo pouze nevyslovitelné číslo, které nelze nijak zneužít.

 • Je rozpoznávání obličeje bezpečné?

  Ano, je. Charakteristické rysy obličeje dospělých lidí jsou totiž jedinečné. Docházkový systém nikde neukládá vaši fotografii. Zaměřuje se pouze na několik bodů, které zaznamená a které následně zašifruje do nečitelného číselného kódu, díky němuž vás rozpozná, ale nikdo nemůže zpětně rozluštit vaši fotografii nebo se dostat k vašim údajům.

 • Lze biometrii tváře oklamat?

  Detekce živosti dává biometrii obličeje, a tedy i rozpoznávání obličeje, schopnosti, které ztěžují jeho oklamání. Využívá různé techniky a metody, jako je snímání srdečního tepu, detekce pohybu nebo zvukových signálů pomocí přístupového terminálu. Tyto metody umožňují rozlišit skutečné živé signály od falešných. Detekce živých signálů se v biometrických systémech často používá jako ochrana proti podvodům a ke zvýšení spolehlivosti systému.

 • Tvářová biometrie a docházka

  Biometrie tváře je jedním z nejspolehlivějších typů docházkového systému. Naše algoritmy patří podle nezávislých měření amerického institutu NIST k nejrychlejším a nejpřesnějším na světě. Docházkový systém na báze biometrii tváře potřebuje biometrický terminál s kamerou nebo tablet, který je prostřednictvím internetu připojen k firemní databázi biometrických šablon. Ověření trvá méně než 1 sekundu a představuje pohodlný způsob, jak ověřit totožnost osoby při příchodu a odchodu z podniku.

 • Biometrie tváře a přístupový systém

  Tvářová biometrie umožňuje pohodlnou a bezpečnou kontrolu vstupů a výstupů v přístupových systémech. Je přesná, rychlá a bezpečná. Díky detekci živosti je obtížné ji oklamat.

 • Jak je to s tvářovou biometrii a GDPR?

  Zpracování údajů probíhá vždy v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Systém neumožňuje, aby vaše údaje byly použity k jiným účelům, než pro které byly vytvořeny. Údaje jsou bezpečně uloženy v cloudovém úložišti Amazon Web Services, a to výhradně na serverech umístěných v Evropské unii.