Dochádzkový systém

Dochádzkový systém slúži na zaznamenávanie odpracovaného času zamestnancov vo firme. Môže mať formu papiera, dokumentu, dochádzkovej tabule alebo informačného systému, ktorý zaznamenáva príchody a odchody elektronicky.

Najčastejšie kladené otázky

 • Prečo firmy potrebujú dochádzkový systém?

  Firmy a organizácie potrebujú dochádzkový systém, aby mohli počítať odpracované hodiny svojich zamestnancov, mali prehľady o aktuálnej dochádzke, videli zostávajúce počty dovoleniek alebo mohli jednoducho exportovať dáta o dochádzke do mzdových systémov.
  Súčasťou dochádzkového systému býva často aj schvaľovací systém používaný na schvaľovanie dovoleniek, homeofficov alebo pracovných ciest.
  Vo väčších firmách, kde je zložitejšie zaznamenávať dáta o dochádzke na papier, šetrí elektronický dochádzkový systém čas, vďaka jednoduchým exportom dochádzkových dát do mzdových systémov, ktoré automatizujú pravidelnú rutinnú prácu.

 • Ako funguje elektronický dochádzkový systém?

  Elektronický dochádzkový systém je informačný systém, ktorý zaznamenáva časy príchodov do práce a odchodov z práce každého zamestnanca. Na konci každého mesiaca urobí sumár odpracovaného času. Väčšina dochádzkových systémov má možnosť voliteľne nastavovať časy prestávok a obedov, možného rozmedzia príchodov a odchodov podľa potrieb firmy. Dochádzkové hodiny je možné evidovať rôznymi spôsobmi.

 • Potrebujem k dochádzkovému systému dochádzkový terminál?

  Elektronický dochádzkový systém využíva špeciálny hardware, tzv. terminál, ktorý je býva umiestnený pri vstupe do firmy.  Terminály zaznamenávajú dochádzku pomocou odtlačku prsta, tvárovej biometrie, PINu, RFID alebo Mifare karty.
  Niektoré dochádzkové systémy fungujú iba vo webovom prehliadači na počítači alebo prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne. 

 • Kam umiestniť dochádzkový terminál?

  Dochádzkový terminál je špeciálne zariadenie na zaznamenávanie príchodov a odchodov do práce. Najčastejšie býva umiestnené pri vstupe do firmy, do budovy alebo do dverí. Môže mať formu malej čítačky na odtlačky prstov alebo plnohodnotného terminálu s displejom a kamerou na snímanie tváre.

 • Dá sa dochádzkový systém napojiť na prístupový systém?

  Dochádzkový systém býva často spojený s prístupovým systémom, najmä kvôli podobným hardvérovým nárokom oboch systémov. Fingera poskytuje dochádzkový a prístupový systém v jedinej aplikácií. Prístupový systém umožňuje kontrolovať vstup do budov alebo dverí pomocou odtlačku prstov alebo tvárovej biometrie.

 • Ako funguje dochádzkový systém v aplikácii v mobilnom telefóne?

  Mobilná aplikácia slúži na zaznamenávanie dochádzky, ako náhrada dochádzkového terminálu vo firme. Nevýhodou mobilnej aplikácie je menšia spoľahlivosť – zamestnanec ľahšie zabudne zaznamenať príchod alebo odchod, preto odporúčame firmám spolu s dochádzkovým systémom objednať aj dochádzkové terminály.
  Výhodou mobilnej aplikácie je jednoduchšie ovládanie, najmä zo strany zamestnancov. Fingera aplikácia dokáže okrem zaznamenania dochádzky plniť funkcie schvaľovacieho systému – pre dovolenky, nadčasy, služobné cesty alebo homeofficy. Jednoducho plní aj funkciu objednávky stravy pre zamestnancov, v prípade, že firma manažuje stravu pre svojich zamestnancov.

 • Dochádzkový systém na odtlačok prsta

  Najspoľahlivejším typom dochádzkového systému je systém, ktorá spracováva biometrické údaje a funguje napríklad na báze odtlačkov prsta. Čítačky odtlačkov prsta majú spoľahlivosť 99,99%, pričom naše algoritmy patria podľa nezávislých meraní amerického inštitútu NIST medzi najrýchlejšie a najpresnejšie na svete. Dochádzkový systém na odtlačky prstov potrebuje jednoduchú čítačku prstov, ktorá je pomocou internetu napojená na databázu biometrických templatov vo firme. Overenie odtlačku prsta trvá menej ako 1 sekundu a predstavuje pohodlný spôsob, ako overiť totožnosť osoby pri príchode a odchode z firmy.

 • Dochádzkový systém a tvárová biometria

  Biometria tváre parí k najspoľahlivejším typom dochádzkového systému. Naše algoritmy patria podľa nezávislých meraní amerického inštitútu NIST medzi najrýchlejšie a najpresnejšie na svete. Dochádzkový systém na tvárovú biometriu potrebuje terminál s kamerou, alebo tablet, ktorý je pomocou internetu napojený na databázu biometrických šablón vo firme. Overenie trvá menej ako 1 sekundu a predstavuje pohodlný spôsob, ako overiť totožnosť osoby pri príchode a odchode z firmy.

 • Ako oklamať dochádzkový systém

  Najjednoduchší spôsob, ako oklamať dochádzkový systém, je pri identifikácii osoby. Medzi najčastejšie spôsoby identifikácie patrí RFID karta alebo zamestnanecký PIN. Oba spôsoby však môžu byť zneužité a preto nepredstavujú dostatočné zabezpečenie voči podvodom. Viacerí z našich klientov používajú biometriu práve z dôvodu negatívnych skúseností s používaním dochádzkových kariet. 
  Oklamať čítačku prstov s falošným odtlačkom je pre bežného používateľa skoro nemožné, oklamať tvárovú biometriu pri dodatočnom zabezpečení ako je napr. detekcia živosti sa nepodarilo ani pri 1500 pokusoch.

 • Ako zamedziť podvodom s dochádzkou

  Najjednoduchším spôsobom, ako zamedziť podvodom s dochádzkou je používanie elektronického informačného systému, ktorý uchováva svoju históriu, logy a nie je možné ho jednoducho spätne meniť.