Docházkový systém

Docházkový systém slouží k zaznamenávání odpracovaného času zaměstnanců ve firmě. Docházkový systém může mít formu papírového dokumentu, docházkové tabule nebo informačního systému, který zaznamenává příchody a odchody elektronicky.

Nejčastěji kladené otázky

 • Proč firmy potřebují docházkový systém?

  Firmy a organizace potřebují docházkový systém, aby mohly počítat odpracované hodiny svých zaměstnanců, měly přehledy o aktuální docházce, viděly zbývající počty dovolených nebo mohly snadno exportovat data o docházce do mzdových systémů.
  Součástí docházkového systému bývá často také schvalovací systém používaný ke schvalování dovolených, home office nebo pracovních cest.
  Ve větších firmách, kde je složitější zaznamenávat data o docházce na papír, šetří čas elektronický docházkový systém díky jednoduchým exportům docházkových dat do mzdových systémů, které automatizují pravidelnou rutinní práci.

 • Jak funguje elektronický docházkový systém?

  Elektronický docházkový systém je informační systém, který zaznamenává časy příchodů do práce a odchodů z práce každého zaměstnance. Na konci každého měsíce vytvoří sumář odpracovaného času. Většina docházkových systémů má možnost volitelně nastavovat časy přestávek, obědů, možného rozmezí příchodů a odchodů dle potřeb firmy. Docházkové hodiny lze zaznamenávat různými způsoby.

 • Potřebuji k docházkovému systému docházkový terminál?

  Elektronický docházkový systém využívá speciální hardware – terminál, který bývá umístěn při vstupu do firmy. Terminály zaznamenávají docházku pomocí otisku prstu, tvářové biometrie, PINu, RFID nebo Mifare karty.
  Některé docházkové systémy fungují pouze ve webovém prohlížeči na počítači, jiné také prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu.

 • Kam umístit docházkový terminál?

  Docházkový terminál je speciální zařízení pro zaznamenávání příchodů a odchodů do práce. Nejčastěji bývá umístěno při vstupu do firmy, budovy nebo u dveří. Může mít formu malé čtečky na otisky prstů, nebo plnohodnotného terminálu s displejem a kamerou pro snímání tváře.

 • Dá se docházkový systém napojit na přístupový systém?

  Docházkový systém bývá často propojen s přístupovým systémem, zejména kvůli podobným hardwarovým nárokům obou systémů. Fingera poskytuje docházkový a přístupový systém v jedné aplikaci. Přístupový systém umožňuje kontrolovat vstup do budov nebo dveří pomocí otisku prstů nebo tvářové biometrie.

 • Jak funguje docházkový systém přes aplikaci v mobilním telefonu?

  Mobilní aplikace slouží k zaznamenávání docházky jako náhrada docházkového terminálu ve firmě. Nevýhodou mobilní aplikace je menší spolehlivost – zaměstnanec snáze zapomene zaznamenat příchod nebo odchod, proto doporučujeme firmám spolu s docházkovým systémem objednat také docházkové terminály.
  Výhodou mobilní aplikace je jednodušší ovládání, zejména ze strany zaměstnanců. Aplikace Fingera plní kromě docházky funkci schvalovacího systému – pro dovolené, přesčasy, služební cesty nebo home office. Jednoduše se přes ní objednává také strava v případě, že stravování zaměstnanců si manažuje sám zaměstnavatel.

 • Jaké jsou výhody docházkového systému na otisk prstu?

  Nejspolehlivějším typem docházkového systému je systém na bázi otisků prstu. Čtečky otisků mají spolehlivost 99,99 %, přičemž naše algoritmy patří podle nezávislých měření amerického institutu NIST mezi nejrychlejší a nejpřesnější na světě. Docházkový systém na otisky prstů potřebuje jednoduchou čtečku, která je pomocí internetu napojena na databázi biometrických templatů ve firmě. Ověření otisku prstu trvá méně než 1 sekundu a představuje pohodlný způsob, jak ověřit totožnost osoby při příchodu a odchodu z firmy.

 • Jak oklamat docházkový systém?

  Nejjednodušší způsob, jak oklamat docházkový systém, je při identifikaci osoby. Mezi nejčastější způsoby identifikace patří RFID karta nebo zaměstnanecký PIN. Oba způsoby však mohou být zneužity, a proto nepředstavují dostatečné zabezpečení vůči podvodům. Řada z našich klientů používá biometrii právě z důvodu negativních zkušeností s používáním docházkových karet.
  Oklamat čtečku prstů falešným otiskem je pro běžného uživatele skoro nemožné. Oklamat tvářovou biometrii při dodatečném zabezpečení detekcí živosti se nepodařilo ani při 1 500 pokusech.

 • Jak zamezit podvodům s docházkou?

  Nejjednodušším způsobem, jak zamezit podvodům s docházkou, je používání elektronického informačního systému, který uchovává historii, všechny logy a nelze jej jednoduše zpětně měnit.