skcs

Tvárová biometria

Tvárová biometria vo Fingere slúži na identifikáciu osoby pri zaznamenávaní dochádzky, v prístupovom systéme alebo na výdaj stravy v stravovacom systéme.

Čo je tvárová biometria?

Tvárová biometria je forma spracúvania biometrických údajov, ktorá sa zameriava na rozpoznávanie tváre s cieľom overiť identitu osoby. Využíva sa v rôznych oblastiach, ako sú napríklad dochádzkové a prístupové systémy Fingera, na letiskách a v iných verejných priestoroch, ale aj pri online službách, kde sa vyžaduje autentifikácia používateľa.

Ako funguje tvárová biometria?

Tvárová biometria dokáže identifikovať oprávnenosť vstupu, alebo zaznamenať dochádzku zamestnanca na základe rýchleho a presného porovnania jej obrazu s údajmi v databáze. Nepotrebuje pritom vytvárať a uchovávať záznam (fotku) osoby, ani ju porovnávať s pôvodnou fotografiou, ktorú taktiež nepotrebuje mať uloženú. Porovnáva len náhodné body tváre so šablónami uloženými vo forme šifrovaných dát v databáze. Pri prihlasovaní sa potom porovná hash snímku tváre s údajmi zaznamenanými v databáze.

Čo sa deje s fotkou mojej tvári?

Pri tvárovej biometrii sa nasnímajú niektoré body tváre, z ktorých sa následne vytvára tzv. šablóna. Tá sa matematickou operáciou spracuje do číselného formátu, tzv. hash (šifrovaný kód, ktorý nie je voľne čitateľný). Táto operácia je len jednosmerná a neumožňuje previesť číslo späť na pôvodnú fotografiu. Namiesto fotografie sa tak v databáze uchováva len nevysloviteľné číslo, ktoré sa nedá nijako zneužiť.

Je rozpoznávanie tváre bezpečné?

Áno, je. Pretože charakteristické črty tváre dospelých ľudí sú jedinečné. Dochádzkový systém nikde neukladá vašu fotku. Zameriava sa len na pár bodov, ktoré zaznamená, a ktoré následne zašifruje do nečitateľného číselného kódu a skrz ktoré vás rozpozná, no nikto nevytvorí spätne vašu fotografiu či sa nedostane k vašim údajom.

Dá sa biometria tváre oklamať?

Detekcia živosti dáva tvárovej biometrii a teda rozpoznávaniu tváre možnosti, vďaka ktorým je ťažké ju olamať. Využíva rôzne techniky a metódy, ako napríklad snímanie tepu, detekciu pohybu alebo zvukových signálov pomocou prístupového terminálu. Tieto metódy umožňujú rozlíšiť medzi skutočnými živými signálmi a falošnými signálmi. Detekcia živosti sa často používa v biometrických systémoch ako ochrana pred podvodmi a na zlepšenie spoľahlivosti systému.

Tvárová biometria a dochádzka

Biometria tváre parí k najspoľahlivejším typom dochádzkového systému. Naše algoritmy patria podľa nezávislých meraní amerického inštitútu NIST medzi najrýchlejšie a najpresnejšie na svete. Dochádzkový systém na tvárovú biometriu potrebuje terminál s kamerou,alebo tablet, ktorý je pomocou internetu napojený na databázu biometrických šablón vo firme. Overenie trvá menej ako 1 sekundu a predstavuje pohodlný spôsob, ako overiť totožnosť osoby pri príchode a odchode z firmy.

Tvárová biometria a prístupový systém

Tvárová biometria umožňuje pohodlnú a bezpečnú kontrolu vstupov a výstupov pri prístupových systémoch. Je presná, rýchla a bezpečná. Vďaka detekcii živosti je ťažké ju oklamať.

Ako je ošetrená tvárová biometria a GDPR?

Spracovanie údajov sa vždy vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Systém neumožňuje, aby sa vaše údaje používali na iné účely, než na ktoré boli vytvorené. Údaje sú bezpečne uložené v cloudovom úložisku Amazon Web Services, výlučne na serveroch umiestnených v Európskej únii.

Back to top

Vyžiadať cenovú ponuku

  Vyplňte, prosím, údaje o sebe a vašej firme. Naši obchodníci vás budú kontaktovať.

  Prečítajte si prosím vopred informáciu o spracovávaní osobných údajov.

  Vyžiadať demo

   Vyplňte, prosím, údaje o sebe a vašej firme. Naši obchodníci vás budú kontaktovať.

   Prečítajte si prosím vopred informáciu o spracovávaní osobných údajov.

   Prihlásenie na odber newslettra

   Sign up for a newsletter and receive a regular selection of news, offers, and interesting articles.