Dochádzkové systémy: od cvakania po moderné biometrické systémy

Evidencia dochádzky je dnes v každej firme samozrejmosťou. Túto povinnosť ukladá zamestnávateľovi zákon. Stále hľadáte to správne riešenie? Inšpirujte sa históriou. Úspechy i chyby jednotlivých dochádzkových systémov sú dodnes zdrojom pokroku.

Dochádzkové systémy: od cvakania po moderné biometrické systémy

Požiadavky na dochádzkový systém sa vyvíjali postupne. Vplývali naň meniace sa pracovné podmienky i firemná štruktúra. Za približne stopäťdesiat rokov histórie evidovania pracovného času sa toho veľa zmenilo. Základný princíp však zostal zachovaný – každý nový dochádzkový systém odstraňoval nedostatky toho predchádzajúceho. 

Cvakacie karty vo fabrikách 

Prvým spôsobom evidencie dochádzky boli mechanické prístroje, ktoré jednoducho značili dátum a čas príchodu a odchodu zamestnanca na papierový lístok. Tento spôsob evidencie
sa používal už v 19. storočí

Aj napriek jednoduchosti bola prvá evidencia obrovským krokom vpred, najmä čo sa týkalo ochrany zamestnanca. Označovanie lístkov však bolo pomalé a následné spracovanie údajov mimoriadne zložité. Každému mzdovému pracovníkovi v súčasnosti naskakuje z takejto evidencie husia koža. 

Mechanické hodiny na evidenciu pracovného času postupne nahradili tie elektrické a systém sa čiastočne urýchlil a zjednodušil.

Dochádzkové karty 

Papierová forma kariet si vyžadovala množstvo dodatočnej práce, neustále prepisovanie a manuálne počítanie, a tak postupne upadala. Prelomom v evidencii dochádzky bol vynález RFID kariet, ktoré sa začali používať na konci 20. storočia. Dochádzka sa zaznamenávala elektronicky na základe priloženia karty k terminálu. 

Prostredníctvom RFID dochádzkových kariet sa celý systém zautomatizoval a výstupné dáta boli ľahko dostupné v počítačovej forme. Nevýhodou kariet je ich prenosnosť. Príchod
a odchod si nemusí „pípnuť“ skutočný majiteľ karty. Ľahko to za neho urobí hociktorý kolega.

Sofistikované biometrické dochádzkové systémy

Najnovším trendom v oblasti dochádzkových systémov je nepochybne biometria. Na základe špecifických údajov dokáže systém okamžite identifikovať zamestnanca. Môže ísť o identifikáciu na základe tváre, odtlačku prsta či celej ruky. Najpoužívanejšie sú práve odtlačky prstov

Evidencia dochádzky na základe biometrie odstraňuje potrebu hesiel a kódov. Jediným úkonom sa zamestnanec dostane do budovy a zároveň sa zaeviduje do dochádzkového systému. Druhou výhodou je  prekonanie problému s „priateľskou výpomocou“ pri prihlasovaní a odhlasovaní. Evidenciu už nikto za zamestnanca nevykoná. 

Aké je súčasnosť?

Niektoré firmy dodnes používajú k evidencii len papier. Je to síce lacná, ale neefektívna alternatíva. Bez prepojenia s ekonomickými a mzdovými softvérmi sa ďalšia práca
so zaevidovaným časom komplikuje. V konečnom dôsledku tieto metódy zaťažujú rozpočet firmy a zvyšujú náklady na mzdové oddelenie. Na trhu už dnes existujú šikovné a inovatívne riešenia aj pre menšie firmy. 

Dnešné nároky na dochádzkový systém

Dochádzkový systém musí byť jednoduchý a prehľadný. Samozrejmosťou je jeho kompatibilita s väčšinou ekonomických a mzdových softvérov. Súčasťou kvalitného dochádzkového systému by mal byť mobilná aplikácia, ktorá umožňuje evidenciu zamestnancov pracujúcich mimo kancelárie. Rozšírené funkcionality evidencie nesmú byť limitované len na príchody, odchody, prípadne obedné prestávky. 

Biometrický dochádzkový systém Fingera ponúka všetky vyššie uvedené výhody. Ak sa zaujímate o využitie moderných technológií pri evidencii dochádzky, prečítajte si, ako konkrétne môže pomôcť Fingera vašej firme – je jedno či malej, alebo veľkej.