Docházkové systémy: od cvakání po moderní biometrické systémy

Evidence docházky je dnes v každé firmě samozřejmostí. Tuto povinnost ukládá zaměstnavateli zákon. Stále ale hledáte to správné řešení? Inspirujte se historií. Úspěchy i chyby jednotlivých docházkových systémů jsou dodnes živnou půdou pro pokrok.

Dochádzkové systémy: od cvakania po moderné biometrické systémy

Požadavky na docházkový systém se vyvíjely postupně. Ovlivňovaly je měnící se pracovní podmínky i firemní struktury. Za přibližně sto padesát let historie evidování pracovní doby se toho hodně změnilo. Základní princip však zůstal zachován – každý nový docházkový systém odstraňoval nedostatky toho předchozího.

Cvakací karty v továrnách

Prvním způsobem evidence docházky byly mechanické přístroje, které jednoduše značily datum a čas příchodu/odchodu zaměstnance na papírový lístek. Tento způsob evidence se používal už v 19. století.

Tato jednoduchá evidence docházky byla obrovským krokem vpřed, zejména v oblasti ochrany zaměstnance. Označování lístků však bylo pomalé a následné zpracování dat mimořádně složité. Každému mzdovému pracovníkovi v současnosti naskakuje z takové evidence husí kůže.

Mechanické hodiny na evidenci pracovní doby postupně nahradily ty elektrické a systém se částečně urychlil a zjednodušil.

Docházkové karty

Papírová forma karet vyžadovala množství dodatečné práce – neustálé přepisování a manuální počítání, postupně se tak přestala používat. Průlomem v evidenci docházky byl vynález RFID karet, které se začaly používat na konci 20. století. Docházka se zaznamenávala elektronicky na základě přiložení karty k terminálu.

Prostřednictvím RFID docházkových karet se celý systém zautomatizoval a výstupní data byla snadno dostupná v počítačové formě. Nevýhodou karet je však jejich přenositelnost. Příchod a odchod si nemusí „pípnout” skutečný majitel karty. Snadno to za něj udělá kdejaký kolega. 

Sofistikované biometrické docházkové systémy

Nejnovějším trendem v oblasti docházkových systémů je nepochybně biometrie. Na základě specifických údajů dokáže systém okamžitě identifikovat zaměstnance. Může jít o identifikaci na základě tváře, otisku prstu či celé ruky. Nejpoužívanější jsou právě otisky prstů.

Evidence docházky na základě biometrie odstraňuje potřebu hesel a kódů. Jediným úkonem se zaměstnanec dostane do budovy a zároveň se zaeviduje do docházkového systému. Druhou výhodou je překonání problému s „přátelskou výpomocí” při přihlašování a odhlašování. Evidenci už nikdo za zaměstnance neprovede.

Jaké je současnost?

Některé firmy dodnes používají k evidenci pouze papír. Je to sice levná, ale neefektivní alternativa. Bez propojení s ekonomickými  mzdovými softwary se další práce se zaevidovaným časem komplikuje. V konečném důsledku tyto metody zatěžují rozpočet firmyzvyšují náklady na mzdová oddělení. Na trhu již dnes existují šikovná a inovativní řešení i pro menší firmy.

Dnešní nároky na docházkový systém

Docházkový systém musí být jednoduchý a přehledný. Samozřejmostí je jeho kompatibilitavětšinou ekonomických a mzdových softwarů. Součástí kvalitního docházkového systému by měla být mobilní aplikace, která umožňuje evidenci zaměstnanců pracujících mimo kancelář. Rozšířené funkcionality evidence nesmí být limitovány pouze na příchody, odchody, případně polední přestávky.

Biometrický docházkový systém Fingera nabízí všechny výše uvedené výhody. Pokud se zajímáte o využití moderních technologií při evidenci docházky, přečtěte si, jak konkrétně může pomoci Fingera vaší firmě – a je jedno, jestli je malá nebo velká.