Ako efektívne riadiť dochádzku zamestnancov?

Sledovanie dochádzky zamestnancov je v dnešnej dobe pre väčšinu zamestnávateľov nevyhnutnosťou. Dôvodom je nielen včasné a presné vyplatenie odmeny zamestnancom, ale aj zabezpečenie súladu s platnou legislatívou. Dobrý dochádzkový systém zároveň šetrí náklady vďaka automatizácii, tvorbe reportov a prepojeniu na mzdový softvér.

dochadzkovy system
dochadzkovy system

Venovať pozornosť času, ktorý strávia vaši zamestnanci v práci, je dôležitou súčasťou riadenia spoločnosti. Nepochybne si však uvedomujete, že ak máte viac ako jedného dvoch zamestnancov, je nemožné, aby bolo vo vašich vlastných silách odsledovať to presne. Bez správneho systému to môže byť nesmierne frustrujúce a ak máte zamestnancov, ktorí pracujú z domu alebo v teréne, môže byť sledovanie času ešte komplikovanejšie.

Našťastie existujú dochádzkové systémy, vďaka ktorým môžete profitovať nielen vy, ale aj vaši zamestnanci. Samozrejme, nie všetky dochádzkové systémy sú rovnaké. Každý z nich sa líši, pokiaľ ide o možnosti, ktoré ponúkajú. Pri výbere správneho riešenia by ste preto mali mať na pamäti niekoľko vecí.

Myslite na používateľa

Snáď najväčšia chyba, ktorú môžete urobiť pri zavádzaní systému, je implementácia riešenia, ktoré nie je používateľsky prívetivé. Požadovať od zamestnancov, aby sledovali svoj odpracovaný čas pomocou systému, ktorý sa ťažko používa, môže u nich vyvolať frustráciu a spôsobiť vám zbytočné problémy. Naopak, dochádzkový systém, ktorý sa ľahko ovláda, je intuitívny, zvýši používateľskú atraktivitu a jeho zavedenie bude jednoduchšie.  

Nezabúdajte na mobil

Sledovanie času zamestnancov môže byť náročné, najmä ak zamestnávate obchodníkov či servisných technikov a podobne, ktorí často pracujú mimo kancelárie, prípadne ak umožňujete svojim zamestnancom pracovať z domu.

Prostredníctvom mobilnej aplikácie si vaši zamestnanci môžu pohodlne evidovať dochádzku, prezerať prehľady či žiadať o neprítomnosť.

Prispôsobujte systém vašim potrebám

Pri výbere dochádzkového systému je potrebné zvážiť niekoľko aspektov. Výber ovplyvňuje napr. veľkosť spoločnosti, predmet podnikania, typ prevádzky atď. Každá firma má špecifické potreby, ktoré sa navyše v čase môžu meniť. Aby dochádzkový systém šetril peniaze, musí byť plne nastaviteľný tak, aby dokázal vyhovovať týmto potrebám.

Fingera je dochádzkový a prístupový systém novej generácie, ktorý využíva najnovšie technológie a spĺňa tak všetky nároky na moderné riešenie dochádzky pre všetky typy spoločností.