Jak efektivně řídit docházku zaměstnanců?

Sledování docházky zaměstnanců je v dnešní době pro většinu zaměstnavatelů nezbytností. Důvodem je včasné a přesné vyplacení odměny všem pracovníkům, ale také zajištění souladu s platnou legislativou. Dobrý docházkový systém zároveň šetří náklady díky automatizaci, tvorbě reportů a propojení na mzdový software.

dochadzkovy system

Věnovat pozornost odpracovanému času je důležitou součástí řízení téměř každé společnosti. Určitě si ale uvědomujete, že pokud máte víc než jednoho zaměstnance, je těžké zaznamenávat docházku na minutu přesně. Bez spravedlivého systému to může být frustrující pro obě strany. Pokud k tomu máte kolegy, kteří pracují z domu nebo v terénu, sledování odpracovaného času je ještě komplikovanější.

Naštěstí existují sofistikované docházkové systémy, z kterých můžete profitovat nejen vy, ale i vaši zaměstnanci. Jednotlivá řešení nejsou stejná. Liší se většinou v nabídce různých funkcí. Při výběru proto mějte na paměti několik základních aspektů.

Myslete na uživatele

Asi největší chybu, kterou můžete udělat při zavádění docházkového systému, je implementace řešení, které není uživatelsky přívětivé. Požadovat od zaměstnanců, aby sledovali svůj odpracovaný čas pomocí systému, kterému nerozumějí, v nich může vyvolat frustraci a vám způsobit zbytečné problémy. Naopak, docházkový systém, který se snadno ovládá, je intuitivní, zvýší uživatelskou atraktivitu a jeho zavedení bude jednodušší.

Nezapomínejte na mobil

Zaměstnáváte obchodníky, servisní techniky a další pracovníky, kteří často pracují mimo kancelář? Umožňujete svým zaměstnancům pracovat z domu? Sledování docházky je o to složitější. Prostřednictvím mobilní aplikace si ale vaši zaměstnanci mohou pohodlně evidovat docházku, zobrazit přehledy nebo žádat o volno, i když jsou zrovna mimo pracoviště.

Přizpůsobte systém vašim potřebám

Při výběru docházkového systému rozhoduje také např. velikost společnosti, předmět podnikání, typ provozu a další specifika. Každá firma má individuální potřeby, které se mohou v čase měnit. Pokud má docházkový systém šetřit peníze, musí být plně nastavitelný, aby dokázal vyhovět všem aktuálním potřebám vaší společnosti.

Fingera je docházkový, přístupový a stravovací systém nové generace, který využívá nejnovější technologie a splňuje veškeré nároky na moderní řešení docházky pro všechny typy společností.