9 vychytávok, ktorými Fingera zjednodušuje evidenciu dochádzky

Potrebujete vo svojej firme implementovať modernejší, efektívnejší systém na evidenciu dochádzky? Prinášame vám deväť vlastností dochádzkového systému Fingera, ktoré evidenciu zjednodušia.

1. Variabilita snímačov

S Fingerou môžete identifikovať pracovníkov a evidovať ich dochádzku viacerými spôsobmi.

Fingera podporuje všetky bežné spôsoby evidencie, či už je to PIN kód, alebo RFID karta, no jej výsadou sú tie najmodernejšie technológie – evidencia pomocou odtlačku prsta alebo snímania tváre.

Výhodou je, že na rôznych miestach vo firme môžu byť použité rôzne druhy snímačov. Fingera sa tak dokonale prispôsobí prostrediu vašej spoločnosti a vy budete mať úplný prehľad o pohybe zamestnancov.

2. Riadenie prístupových práv

Dochádzkový systém Fingera sa dá rozšíriť aj o riadenie prístupových práv. Môžete tak jednoducho určiť, kto má prístup do jednotlivých častí firmy.

Môžete napríklad povoliť prístup do kancelárií iba vedúcim pracovníkom a, naopak, zamedziť prístup do výroby osobám, ktoré tam nemajú dôvod chodiť. To isté platí aj o návštevách. Dočasnou návštevnou kartou bude možné vstúpiť napríklad iba do zasadacej miestnosti a na spoločnú chodbu s toaletami.

3. Flexibilita

Počet zamestnancov nie je limitujúcim faktorom. Dochádzkový systém Fingera sa dokonale prispôsobí potrebám vašej spoločnosti. Je úplne jedno, či potrebujete evidovať iba dochádzku alebo mať pod kontrolou pohyb ľudí medzi budovami.

Fingeru je možné integrovať do viac ako 25 ekonomických a mzdových systémov, nie je teda potrebné meniť zaužívaný softvér. Implementáciou Fingery okamžite dôjde k sprehľadneniu a zrýchleniu evidencie dochádzky, úspore času a nákladov.

4. Vždy online

Mať potrebné dáta a služby prístupné kedykoľvek a odkiaľkoľvek je pre dobre fungujúci biznis kľúčové. A platí to aj o kontrole dochádzky. Ocenia to nielen administrátori, ktorí môžu akútne problémy riešiť hoci aj z domu, ale aj používatelia, ktorí si tak môžu skontrolovať napríklad zostávajúci počet dní dovolenky alebo cez internet zažiadať o pracovné voľno.

Fingera umožňuje online nielen evidenciu dochádzky, ale aj nastavovanie rozvrhov, zobrazovanie štatistík, archiváciu dát a mnoho ďalších.

5. Aktuálny prehľad o prítomných zamestnancoch na pracovisku

Dáta o dochádzke sú aktualizované v reálnom čase, máte tak okamžitý prehľad o všetkom, čo sa vo firme deje. Viete úplne presne, či sa už vedúci vrátili zo schôdzky, či už technik vyrazil do terénu alebo dorazil do druhej pobočky.

6. Geolokácia

Ak má váš pracovník mobilnú aplikáciu Fingera, viete si v administrácii vyvolať mapu a vizuálne skontrolovať, na ktorých miestach už bol a ako dlho sa tam zdržal.

7. Mobilná aplikácia

Fingera Mobile je aplikácia najmä pre spoločnosti zamestnávajúce obchodných zástupcov, technikov a pracovníkov, ktorí sú často mimo sídla firmy. Je to plnohodnotný dochádzkový systém, s ktorým budete mať pod kontrolou všetky aspekty týkajúce sa dochádzky, vrátane schvaľovania žiadostí.

8. Bez papierovania a okamžite

Pri vytvorení požiadavky je nadriadený okamžite notifikovaný e-mailom. Pomocou vzdialeného prístupu alebo aplikácie Fingera Mobile žiadosť takmer okamžite vybaví a systém o tom informuje žiadateľa pomocou e-mailu.

Bežné úkony vykonáva systém automaticky. Všetky druhy neprítomností sú zaznamenané do výkazu dochádzky priamo softvérom, a tak spracovateľom dochádzky odpadá nutnosť si tieto udalosti pamätať a ručne ich zadávať do evidencie.

Je možné definovať automatické schvaľovanie žiadostí na základe určených pravidiel, a to pre každého zamestnanca samostatne.

9. Spoľahlivosť

Implementáciou Fingery získate nielen prehľadný systém šitý na mieru, ale spolu s ním aj najmodernejšiu technológiu vyvinutú spoločnosťou Innovatrics. Najmä algoritmy na snímanie tváre a odtlačkov prstov patria medzi najpresnejšie a najrýchlejšie na svete. Za jednu sekundu stihnú porovnať miliardu odtlačkov.

Chcete si vyskúšať všetky tieto vychytávky zadarmo? Kontaktujte nás a vyskúšajte si demo verziu Fingery.