Fingera Mobile – evidencia dochádzky odkiaľkoľvek

Odteraz môžete mať Fingeru stále so sebou vo svojom mobile. Mobilná aplikácia umožňuje pohodlnú evidenciu dochádzky odkiaľkoľvek, aj mimo pracoviska, 24/7, a to prostredníctvom mobilného telefónu alebo tabletu.

Fingera Mobile
Fingera Mobile

Mobilná aplikácia ponúka užívateľovi plnohodnotné využitie systému Fingera vrátane evidencie dochádzkových aktivít a tvorby osobných prehľadov dochádzky.  Zároveň, administrátorské prostredie Fingery umožňuje kontrolu miesta evidencie dochádzky užívateľa prostredníctvom geolokácie.

Fingera Mobile je pohodlným a spoľahlivým riešením najmä pre spoločnosti, ktoré majú vo svojich radoch zamestnancov, ktorí sú často na cestách ako sú napríklad obchodníci, servisní technici a podobne.

Evidencia dochádzky

Obrazovka je rozdelená na dve základné časti. V hornom zelenom pruhu je zobrazený aktuálny stav užívateľa spolu s informáciou kedy sa naposledy stav zmenil a aký dlhý čas od zmeny stavu dochádzky uplynul.  Pod aktuálnym stavom sa nachádzajú jednotlivé dochádzkové udalosti a výnimky, ktoré je možné zvoliť.

Prehľad posledných aktivít

Aplikácia umožňuje rýchly prehľad posledných zaznamenaných dochádzkových udalostí užívateľa.

Sumárny report dochádzky

Užívateľ má možnosť si vygenerovať osobný report dochádzky za ľubovoľné obdobie.  Po kliknutí na tlačidlo “Detail reportu” sa zobrazí podrobný rozpis udalostí ako napríklad čas strávený v práci, počet odpracovaných dní, chýbajúci odpracovaný čas, čas strávený na obede a pod.

Geolokácia

V administrácii dochádzkového systému Fingera je v prípade použitia mobilnej aplikácie možné vyvolať zobrazenie polohy, kde sa daný užívateľ mobilnej Fingery nachádzal. Takto je možné jednoducho vizuálne skontrolovať polohu užívateľa pri zaevidovaní jeho dochádzky. Zobrazenie využíva štandardné Google mapy a je prístupné v administrátorskom rozhraní pre užívateľov s príslušnými oprávneniami.

Fingera geolokacia

Stiahnite si aplikáciu Fingera Mobile:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innovatrics.fingera&hl=en