Innovatrics na špičke v presnosti algoritmov

Náš algoritmus na rozpoznávanie odtlačkov prstov patrí medzi najpresnejšie na svete podľa nezávislého testu NIST PFT II.

Fingera NIST PFT II

Test Vyhodnocovanie proprietárnych šablón odtlačkov prstov II (Proprietary Fingerprint Template Evaluation II, PFT II) je benchmarkový test vykonávaný americkým Národným inštitútom pre štandardy a technológiu (National Institute of Standards and Technology, NIST), ktorý meria a vyhodnocuje presnosť a výkonnosť softvérov na porovnávanie odtlačkov prstov.

Innovatrics dosiahol v tomto teste mieru správnej zhody – true match rate, TMR = 99,98 %  (pri fixnej miere nesprávnej zhody – false match rate, FMR = 0,01 %) a mieru vyrovnanej chybovosti – equal error rate, EER = 0,02 %. Ide o najlepšie dosiaľ namerané výsledky pri overovaní totožnosti na základe odtlačkov oboch ukazovákov v tomto prestížnom teste.

(TMR = 1 – FNMR)

Viac na oficiálnej internetovej stránke Národného inštitútu pre štandardy a technológiu.