9 vychytávek, kterými Fingera zjednodušuje evidenci docházky

Potřebujete ve firmě implementovat modernější a efektivnější systém na evidenci docházky? Přinášíme vám devět vlastností docházkového systému Fingera, které evidenci zjednoduší.

1. Variabilita snímačů

S Fingerou můžete identifikovat pracovníky a evidovat jejich docházku několika způsoby.

Fingera podporuje všechny běžné způsoby evidence, ať už je to PIN kód nebo RFID karta, ale její výsadou jsou ty nejmodernější technologie – evidence pomocí otisku prstu nebo snímání tváře.

Výhodou je, že na jednotlivých místech ve firmě mohou být použity různé druhy snímačů. Fingera se tak dokonale přizpůsobí prostředí vaší společnosti a vy budete mít úplný přehled o pohybu zaměstnanců.

2. Řízení přístupových práv

Docházkový systém Fingera je možné rozšířit také o řízení přístupových práv. Můžete tak jednoduše určit, kdo má přístup do jednotlivých částí na pracovišti.

Můžete například povolit přístup do kanceláří pouze vedoucím pracovníkům a naopak zamezit přístup do výroby osobám, které tam nemají důvod chodit. Totéž platí také o návštěvách. Dočasnou návštěvní kartou bude možné vstoupit například jenom do zasedací místnosti a na společnou chodbu s toaletami.

3. Flexibilita

Počet zaměstnanců není limitujícím faktorem. Docházkový systém Fingera se dokonale přizpůsobí potřebám vaší společnosti. Je úplně jedno, jestli potřebujete evidovat pouze docházku nebo mít pod kontrolou pohyb lidí mezi budovami.

Fingeru lze integrovat do více než 25 ekonomických a mzdových systémů, není tedy třeba měnit zažitý software. Implementací Fingery okamžitě dojde k zpřehlednění a zrychlení evidence docházky, úspoře času a nákladů.

4. Vždy online

Mít potřebná data a služby přístupné kdykoliv a odkudkoliv je pro dobře fungující byznys klíčové. A platí to také o kontrole docházky. Ocení to administrátoři, kteří mohou akutní problémy řešit, například také z domu. Jednotliví uživatelé si zas mohou zkontrolovat například zbývající počet dní dovolené nebo přes internet zažádat o pracovní volno.

Fingera umožňuje online, nejen evidenci docházky, ale také nastavení rozvrhů, zobrazování statistik, archivaci dat a mnoho dalšího.

5. Aktuální přehled o přítomných zaměstnancích na pracovišti

Data o docházce jsou aktualizovány v reálném čase. Máte tak okamžitý přehled o všem, co se ve firmě děje. Víte naprosto přesně, jestli se už vedoucí vrátili ze schůzky, zda už technik vyrazil do terénu nebo dorazil do jiné pobočky.

6. Geolokace

Pokud má váš pracovník mobilní aplikaci Fingera, můžete si v administraci vyvolat mapu a vizuálně zkontrolovat, na kterých místech už byl a jak dlouho se tam zdržel.

7. Mobilní aplikace

Fingera Mobile je aplikace zejména pro společnosti zaměstnávající obchodní zástupce, techniky a pracovníky, kteří jsou často mimo sídla firmy. Je to plnohodnotný docházkový systém, se kterým budete mít pod kontrolou všechny aspekty týkající se docházky, včetně schvalování žádostí.

8. Bez papírování a okamžitě

Při vytvoření žádosti je nadřízený okamžitě upozorněný e-mailem. Pomocí vzdáleného přístupu nebo aplikace Fingera Mobile žádost téměř okamžitě vyřídí. Systém o tom informuje žadatele pomocí e-mailu.

Běžné úkony provádí systém automaticky. Všechny druhy nepřítomností jsou zaznamenány do výkazu docházky přímo softwarem, a tak zpracovatelům docházky odpadá nutnost si tyto události pamatovat a ručně je zadávat do evidence.

Je možné definovat automatické schvalování žádostí na základě stanovených pravidel, a to pro každého zaměstnance samostatně.

9. Spolehlivost

Implementací Fingery získáte nejen přehledný systém šitý na míru, ale spolu s ním také nejmodernější technologii vyvinutou společností Innovatrics. Zejména algoritmy pro snímání tváře a otisků prstů patří mezi nejpřesnější a nejrychlejší na světě. Za jednu sekundu stihnou porovnat miliardu otisků.

Chcete si vyzkoušet všechny tyto vychytávky zdarma? Kontaktujte nás a vyzkoušejte si demo verzi Fingery.