Prístupový systém

Prístupový systém umožňuje kontrolovať vstup do budov alebo dverí pomocou odtlačku prstov, kariet, PINu alebo tvárovej biometrie. Spolu s dochádzkou a stravovacím systémom sú súčasťou riešení Fingera.

Najčastejšie kladené otázky

 • Čo je to prístupový systém?

  Prístupový systém je technologické riešenie, ktoré umožňuje kontrolu vstupov do určitých priestorov, obmedzovať prístup k citlivým informáciám a zlepšovať kontrolu dochádzky zamestnancov. Systém funguje na karty, kľúče, čítačky, PIN a iné riešenia.

 • Na čo sa prístupový systém používa?

  Prístupový systém sa používa na zabezpečenie vstupu do určitých priestorov, miestností, budov a pod. Prístupový systém umožňuje cez terminály kontrolovať vstup do budovy alebo dverí pomocou odtlačku prstov, tvárovej biometrie kariet, PINu alebo čipov. Zároveň je možné v softvérovom riešení prístupového systému vytvárať a priraďovať zóny a k nim roly s povoleniami alebo obmedzeniami.

 • Aké sú výhody prístupových systémov?

  Prístupový systém umožňuje monitorovať pohyb zamestnancov v priestoroch, čím sa zvyšuje zodpovednosť a kontrola. Celkovo prístupový systém pomáha minimalizovať riziká a zvyšovať bezpečnosť. Zabezpečuje lepšiu ochranu majetku a citlivých informácií pred neoprávneným prístupom, minimalizuje riziko krádeže a poškodenia majetku, zlepšuje kontrolu dochádzky zamestnancov a umožňuje nastavenie rôznych úrovní prístupu (zóny) pre rôzne skupiny zamestnancov (role). To všetko cez prístupové turnikety.

 • Používanie prístupového systému v kancelárii

  Prístupový systém v kancelárii umožňuje kontrolu vstupov do určitých priestorov a zabezpečiť ochranu citlivých informácií pred neoprávneným prístupom. Systém umožňuje nastaviť rôzne úrovne prístupu – role, pre rôzne skupiny osôb do rôznych zón. Každú zónu môžete spravovať samostatne, môžu k nej byť pridelené rôzne role a takisto môže obsahovať niekoľko dvier alebo vstupov.

 • Prístupový systém vo firme

  Prístupový systém vo firme zabezpečuje bezpečný prístup do určitých priestorov iba pre oprávnené osoby na základe im pridelených rolí. Priestor je možné rozčleniť do zón s vlastnými pravidlami k a zónam priradiť role so špecifickými povoleniami. Každému zamestnancovi môže byť pridelených viacero rolí.
  Podobna systému môže byť rôzna, Fingera ponúka aj biometrické prístupové systémy.

 • Na čo si dať pozor pri kúpe prístupového systému?

  Pri kúpe prístupového systému treba brať do úvahy niekoľko faktorov. Je dôležité vybrať si kvalitného dodávateľa s dostatočnými skúsenosťami. Treba zvážiť, aký typ systému bude pre vás najvhodnejší. Je nutné zabezpečiť, aby systém bol kompatibilný s existujúcimi systémami a aby bol rýchly a spoľahlivý. Taktiež netreba zabudnúť aj na možnosti inštalácie a v neposlednom rade zvoliť poskytovateľa s dobrým zákazníckym servisom. Presne všetky tieto atribúty v sebe spĺňa Fingera – dochádzkový a prístupový systém novej generácie.

 • Ako funguje prístupový systém na odtlačok prsta?

  Prístupový systém na odtlačok prsta zachytáva a porovnáva jedinečné charakteristiky odtlačkov prstov. Používateľ sa registruje svojím odtlačkom, ktorý sa uloží ako referenčný vzor. Pri pokuse o prístup sa odtlačok prsta porovnáva s referenčným vzorom pre overenie a umožnenie prístupu.

 • Ako funguje prístupový systém na tvárovú biometriu?

  Prístupový systém na tvárovú biometriu zachytáva a porovnáva jedinečné charakteristiky tváre. Používateľ sa zaregistruje pomocou fotografie, z ktorej systém vyberie niekoľko náhodných bodov a uloží ich ako zašifrovaný referenčný vzor. Pri pokuse o prístup sa osoba porovnáva s referenčným vzorom pre overenie a umožnenie prístupu. Vďaka detekcii živosti je ťažké ju oklamať.

 • Je biometrický prístupový systém bezpečný?

  Áno, je.  Prístupový systém nikde neukladá vašu fotku alebo odtlačok prsta. Zameriava sa len na pár bodov, ktoré zaznamená, a ktoré následne zašifruje do nečitateľného číselného kódu a skrz ktoré vás rozpozná, no nikto nevytvorí spätne vašu fotografiu či sa nedostane k vašim údajom.