Přístupový systém

Přístupový systém umožňuje kontrolovat přístup do budov nebo ke dveřím pomocí otisků prstů, karet, PIN nebo biometrie obličeje. Spolu s docházkou a stravovacím systémem jsou součástí řešení Fingera.

Nejčastěji kladené otázky

 • Co je to přístupový systém?

  Přístupový systém je technologické řešení, které umožňuje kontrolu vstupů do určitých oblastí, omezit přístup k citlivým informacím a zlepšit kontrolu docházky zaměstnanců. Systém pracuje s kartami, klíči, čtečkami, biometrii, kódy PIN a dalšími řešeními.

 • K čemu se přístupový systém používá?

  Přístupový systém slouží k zabezpečení přístupu do určitých oblastí, místností, budov apod. Systém kontroly přístupu umožňuje přes terminály řídit vstup do budovy nebo ke dveřím pomocí otisků prstů, biometrie tváře, karet, kódu PIN nebo čipů. V softwarovém řešení systému kontroly přístupu je také možné vytvářet a přiřazovat zóny a role s oprávněními nebo omezeními.

 • Výhody přístupového systému

  Přístupový systém umožňuje sledovat pohyb zaměstnanců po areálu, čímž se zvyšuje odpovědnost a kontrola. Celkově přístupový systém pomáhá minimalizovat rizika a zvyšovat bezpečnost. Zajišťuje lepší ochranu majetku a citlivých informací před neoprávněným přístupem, minimalizuje riziko krádeže a poškození majetku, zlepšuje kontrolu docházky zaměstnanců a umožňuje nastavit různé úrovně přístupu (zóny) pro různé skupiny zaměstnanců (role).

 • Přístupový systém do kanceláře

  Přístupový systém do kanceláře umožňuje kontrolu vstupů do určitých oblastí a zajistit ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem. Systém umožňuje nastavit různé úrovně přístupu – role, pro různé skupiny osob do různých zón. Každá zóna může být spravována samostatně, mohou jí být přiřazeny různé role a může obsahovat i několik dveří nebo vstupů.

 • Přístupový systém ve firmě

  Přístupový systém společnosti zajišťuje bezpečný přístup do určitých oblastí pouze oprávněným osobám na základě jejich přidělených rolí. Prostor lze rozdělit do zón s vlastními pravidly a přiřazenými rolemi s konkrétními oprávněními. Každému zaměstnanci lze přiřadit více rolí.
  Systém Fingera nabízí také biometrické přístupové systémy.

 • Na co si dát pozor při nákupu přístupového systému

  Při nákupu přístupového systému je třeba vzít v úvahu několik faktorů. Je důležité vybrat si kvalitního dodavatele s dostatečnými zkušenostmi. Je třeba zvážit, jaký typ systému pro vás bude nejvhodnější. Musíte se ujistit, že systém je kompatibilní se stávajícími systémy a že je rychlý a spolehlivý. Neměli byste také zapomenout na možnosti instalace a v neposlední řadě si vybrat dodavatele s dobrým zákaznickým servisem. Přesně všechny tyto atributy splňuje Fingera – docházkový a přístupový systém nové generace.

 • Jak funguje přístupový systém na otisk prstu?

  Přístupový systém na základě otisků prstů zachycuje a porovnává jedinečné vlastnosti otisků prstů. Uživatel se zaregistruje pomocí svého otisku prstu, který je uložen jako referenční vzor. Při pokusu o přístup se otisk prstu porovná s referenčním vzorem, aby se ověřil a povolil přístup.

 • Jak funguje přístupový systém s biometrií tváře?

  Biometrický přístupový systém tváře zachycuje a porovnává jedinečné charakteristiky obličeje. Uživatel se zaregistruje pomocí fotografie, ze které systém vybere několik náhodných bodů a uloží je jako zašifrovaný referenční vzor. Při pokusu o přístup je osoba porovnána s referenčním vzorem za účelem ověření a povolení přístupu. Detekce živosti ztěžuje možnosti podvodu.

 • Je biometrický přístupový systém bezpečný?

  Ano, je. Přístupový systém nikde neukládá vaši fotografii ani otisk prstu. Zaměřuje se pouze na několik bodů, které zaznamená a které následně zašifruje do nečitelného číselného kódu, díky němuž vás rozpozná, ale nikdo nemůže zpětně získat vaši fotografii nebo přístup k vašim údajům.