skcs

Prístupový systém

Prístupový systém umožňuje kontrolovať vstup do budov alebo dverí pomocou odtlačku prstov, kariet, PINu alebo tvárovej biometrie. Spolu s dochádzkou a stravovacím systémom sú súčasťou riešení Fingera.

Čo je to prístupový systém?

Prístupový systém je technologické riešenie, ktoré umožňuje kontrolu vstupov do určitých priestorov, obmedzovať prístup k citlivým informáciám a zlepšovať kontrolu dochádzky zamestnancov. Systém funguje na karty, kľúče, čítačky, PIN a iné riešenia.

Na čo sa prístupový systém používa?

Prístupový systém sa používa na zabezpečenie vstupu do určitých priestorov, miestností, budov a pod. Prístupový systém umožňuje cez terminály kontrolovať vstup do budovy alebo dverí pomocou odtlačku prstov, tvárovej biometrie kariet, PINu alebo čipov. Zároveň je možné v softvérovom riešení prístupového systému vytvárať a priraďovať zóny a k nim roly s povoleniami alebo obmedzeniami.

Aké sú výhody prístupových systémov?

Prístupový systém umožňuje monitorovať pohyb zamestnancov v priestoroch, čím sa zvyšuje zodpovednosť a kontrola. Celkovo prístupový systém pomáha minimalizovať riziká a zvyšovať bezpečnosť. Zabezpečuje lepšiu ochranu majetku a citlivých informácií pred neoprávneným prístupom, minimalizuje riziko krádeže a poškodenia majetku, zlepšuje kontrolu dochádzky zamestnancov a umožňuje nastavenie rôznych úrovní prístupu (zóny) pre rôzne skupiny zamestnancov (role). To všetko cez prístupové turnikety.

Používanie prístupového systému v kancelárii

Prístupový systém v kancelárii umožňuje kontrolu vstupov do určitých priestorov a zabezpečiť ochranu citlivých informácií pred neoprávneným prístupom. Systém umožňuje nastaviť rôzne úrovne prístupu – role, pre rôzne skupiny osôb do rôznych zón. Každú zónu môžete spravovať samostatne, môžu k nej byť pridelené rôzne role a takisto môže obsahovať niekoľko dvier alebo vstupov.

Prístupový systém vo firme

Prístupový systém vo firme zabezpečuje bezpečný prístup do určitých priestorov iba pre oprávnené osoby na základe im pridelených rolí. Priestor je možné rozčleniť do zón s vlastnými pravidlami k a zónam priradiť role so špecifickými povoleniami. Každému zamestnancovi môže byť pridelených viacero rolí.
Podobna systému môže byť rôzna, Fingera ponúka aj biometrické prístupové systémy.

Na čo si dať pozor pri kúpe prístupového systému?

Pri kúpe prístupového systému treba brať do úvahy niekoľko faktorov. Je dôležité vybrať si kvalitného dodávateľa s dostatočnými skúsenosťami. Treba zvážiť, aký typ systému bude pre vás najvhodnejší. Je nutné zabezpečiť, aby systém bol kompatibilný s existujúcimi systémami a aby bol rýchly a spoľahlivý. Taktiež netreba zabudnúť aj na možnosti inštalácie a v neposlednom rade zvoliť poskytovateľa s dobrým zákazníckym servisom. Presne všetky tieto atribúty v sebe spĺňa Fingera – dochádzkový a prístupový systém novej generácie.

Ako funguje prístupový systém na odtlačok prsta?

Prístupový systém na odtlačok prsta zachytáva a porovnáva jedinečné charakteristiky odtlačkov prstov. Používateľ sa registruje svojím odtlačkom, ktorý sa uloží ako referenčný vzor. Pri pokuse o prístup sa odtlačok prsta porovnáva s referenčným vzorom pre overenie a umožnenie prístupu.

Ako funguje prístupový systém na tvárovú biometriu?

Prístupový systém na tvárovú biometriu zachytáva a porovnáva jedinečné charakteristiky tváre. Používateľ sa zaregistruje pomocou fotografie, z ktorej systém vyberie niekoľko náhodných bodov a uloží ich ako zašifrovaný referenčný vzor. Pri pokuse o prístup sa osoba porovnáva s referenčným vzorom pre overenie a umožnenie prístupu. Vďaka detekcii živosti je ťažké ju oklamať.

Je biometrický prístupový systém bezpečný?

Áno, je.  Prístupový systém nikde neukladá vašu fotku alebo odtlačok prsta. Zameriava sa len na pár bodov, ktoré zaznamená, a ktoré následne zašifruje do nečitateľného číselného kódu a skrz ktoré vás rozpozná, no nikto nevytvorí spätne vašu fotografiu či sa nedostane k vašim údajom.

Back to top

Vyžiadať cenovú ponuku

  Vyplňte, prosím, údaje o sebe a vašej firme. Naši obchodníci vás budú kontaktovať.

  Prečítajte si prosím vopred informáciu o spracovávaní osobných údajov.

  Vyžiadať demo

   Vyplňte, prosím, údaje o sebe a vašej firme. Naši obchodníci vás budú kontaktovať.

   Prečítajte si prosím vopred informáciu o spracovávaní osobných údajov.

   Prihlásenie na odber newslettra

   Sign up for a newsletter and receive a regular selection of news, offers, and interesting articles.