Novinka v dochádzkovom systéme Fingera: predstavujeme Výkazy

V novej verzii dochádzkového systému Fingera Vám prinášame praktickú funkcionalitu, ktorú oceníte najmä pri príprave podkladov pre mzdy - Výkazy.

Výkazy poskytujú mesačný prehľad o dochádzke zamestnanca, a to nielen zamestnancovi samotnému, ale aj jeho nadriadenému a personalistom.

Ako fungujú Výkazy?

Po tom, ako si zamestnanec na konci mesiaca skontroluje a prípadne upraví vlastnú dochádzku, podá cez Vlastný webový prehľad svojmu nadriadenému žiadosť o potvrdenie výkazu.

Vo výkaze sa okrem stavu dochádzky zobrazia aj prípadné žiadosti zadané zamestnancom, ktoré vyžadujú schválenie nadriadeným.

Nadriadený následne schvaľuje mesačný výkaz zamestnanca a všetky nespracované žiadosti nachádzajúce sa vo výkaze, pričom čakajúce žiadosti je možné schváliť aj hromadne.

V prípade, že nadriadený výkaz odmietne schváliť, je výkaz presunutý na úpravu späť k zamestnancovi.

Po schválení nadriadeným je výkaz automaticky presunutý na administrátora, resp. personálne oddelenie.

Po schválení administrátorom, resp. personalistom už nie je možné vo výkaze robiť žiadne úpravy.

Počas celého procesu schvaľovania výkazu sú jednotlivým účastníkom procesu zasielané notifikácie o vytvorení, resp. schválení/odmietnutí výkazu.

Čo získavate?

Ako používateľ:

 • Prehľad a kontrola mesačnej dochádzky
 • Súhrnné informácie o dochádzke podľa jednotlivých kategórií (napr. mesačné nadčasy, počet hodín na služobnej ceste, počet hodín strávených návštevou lekára, zostávajúci nárok na dovolenku, a pod.)
 • Notifikácie o schválení / zamietnutí žiadosti

Ako manažér:

 • Prehľad a kontrola dochádzky všetkých zamestnancov na jednom mieste
 • Vybavenie žiadostí súvisiacich s dochádzkou rýchlo a pohodlne online
 • Automatické notifikácie

Ako správca dochádzky:

 • Spoľahlivý prehľad dochádzky všetkých zamestnancov na jednom mieste
 • Automatická príprava mesačných výkazov dochádzky, bez nutnosti akýchkoľvek úprav alebo opráv
 • Úspora času pri príprave podkladov pre mzdy

Iné novinky v dochádzkovom systéme Fingera

Okrem Výkazov sme do dochádzkového systému Fingera pridali ďalšie funkcie, ktoré zvyšujú používateľský komfort.

Do Zostáv pribudli viaceré kategórie udalostí:

 • poobedná práca,
 • odpracované cez víkendy,
 • odpracované cez štátne sviatky.

Vo Vlastnom webovom prehľade môže po novom používateľ v sumárnom prehľade vidieť aj:

 • denné saldo – stav svojho salda k aktuálnemu pracovnému dňu,
 • nárok na stravné lístky.

Vyskúšajte naše demo a profitujte zo zjednodušených a komfortnejších firemných procesov.