Malá či veľká firma: dobrý dochádzkový systém sa prispôsobí

Od počtu zamestnancov vo firme závisí viac, než by sa na prvý pohľad zdalo. Veľkosť firmy ovplyvňuje firemné procesy, administratívu, no aj vzťahy na pracovisku a celkovú atmosféru. Ako tomu všetkému prispôsobiť dochádzkový systém?

dochádzkový systém na prácu z domu

Aj malá firma dokáže ušetriť veľa času

Menšie firmy často tvoria členovia tej istej rodiny alebo priatelia, ľudia spojení rovnakou vášňou. Zamestnanci preto bývajú voči firme veľmi lojálni. So svojou prácou doslova „žijú“, cítia za ňu zodpovednosť a často robia aj v nadčasoch. To však prináša nielen úžitok, ale aj problémy.

Ľudia v drobných firmách, na rozdiel od tých väčších, nemajú vždy presne špecifikované úlohy. Keďže zamestnancov je menej, nie vždy je každá pozícia pokrytá „celým“ pracovníkom.

Problémy, ktoré zaťažujú menšie spoločnosti

 • Keď človek robí veľa vecí naraz, celkom zaručene získa pocit, že dokopy neurobil nič. Je preto potrebný systém, v ktorom si zamestnanec môže evidovať odpracované hodiny na minútu presne.
 • V menšom kolektíve sú väčšinou aj voľnejšie vzťahy. Mať všetko čierne na bielom je o to dôležitejšie. Dobré vzťahy stoja a padajú na férovosti – a tú nie je možné dosiahnuť bez presných čísel a dát.
 • Pre malú firmu je ešte dôležitejšie udržať si zamestnancov než pre veľký korporát. Jednou z priorít majiteľov je obmedziť fluktuáciu na minimum. Ľudia oceňujú rôzne benefity, ako napríklad flexibilný pracovný čas či prácu z domu.
 • Firmy s malým tímom veľakrát nemajú zvlášť HR managera. Evidencia pracovného času preto musí byť čo najjednoduchšia, najprehľadnejšia a najefektívnejšia. Čím menej práce a času si systém vyžaduje, tým je pre firmu užitočnejší.

Ako sú výhody dochádzkového systému Fingera pre malé firmy?

 • Ak máte menej zamestnancov a ušetríte čas aspoň jednému z nich, tak ste ušetrili veľa pre samotnú firmu. Fingera zjednodušuje riadenie zamestnancov, ako aj evidenciu nadčasov a dovoleniek.
 • Všetky údaje zo systému Fingera môžu byť uchovávané na cloudových úložiskách. Nemusíte teda riešiť, kam všetku administratívu spojenú s evidenciou pracovného času uložíte.
 • Využívajte len hardvér, ktorý potrebujete. Ak potrebujete len jeden prístupový terminál, nie je potrebné, aby ste si napríklad zakúpili aj server.
 • Umožnite svojim zamestnancom vzdialený prístup k evidencii svojho pracovného času. Do Fingery sa môžu prihlásiť pomocou mobilnej aplikácie, čiže napríklad o voľno môžu požiadať aj cez mobilný telefón.
 • Vyberte si, čo vám vyhovuje najviac. Výška platby sa odvíja od počtu používateľov a zvolených funkcionalít.
 • Spoľahnite sa na aktuálnosť softvéru, ktorý priebežne vylepšujeme. V cene máte zahrnutú aj technickú podporu v prípade akýchkoľvek problémov.
 • Fingera je kompatibilná s väčšinou ekonomických systémov. To znamená, že softvéry jednoducho prepojíte.

Veľká firma – veľké procesy

Sú ľudia, ktorí na prácu vo veľkej spoločnosti nedajú dopustiť a oceňujú stabilitu a presne definovanú pracovnú náplň, kým druhým prekáža neohybnosť a pomalosť procesov.

Čím má firma viac zamestnancov, tým ťažšie je zavádzať zmeny. Väčšia spoločnosť však má aj väčšie možnosti, čo sa týka kapacít aj financií.

Ktoré veci sú dôležité pre väčšie spoločnosti?

 • Ak sa vo veľkých firmách zavádzajú nové systémy, je dôležité, aby ich používanie bolo intuitívne. Ľudia sa ho naučia rýchlo používať a zmena prebehne ľahšie.
 • Riešite otázku prístupu do skladov? Je výhodné mať dochádzkový systém, ktorý je súčasne aj prístupovým systémom.
 • Kým v menších spoločnostiach HR manager ani nie je, vo firmách so 100 a viac zamestnancami sa o personálne záležitosti stará celý tím. Okrem neho by do dochádzkového systému mali mať prístup aj ľudia na vedúcich pozíciách alebo ekonómovia. Rôzni zamestnanci však majú rôzne právomoci, čo sa týka aj prístupových práv do dochádzkového systému.
 • Čím viac zamestnancov, tým viac dát. Čím viac dát, tým je dôležitejšie mať ich prehľadne utriedené.

Benefity Fingery, ktoré využijete vo väčšej firme

 • Naplánujte si stretnutia a rozdelenie prác na základe kapacít a neprítomnosti zamestnancov. V našom dochádzkovom systéme máte všetky potrebné informácie poruke. Navyše si ich viete utriediť podľa oddelení, tímov či zmien.
 • Chcete vedieť, či sa konkrétna osoba nachádza na pracovisku? Vo Fingere si to viete jednoducho vyhľadať.
 • Tak ako váš tím aj Fingera je viacjazyčná a prispôsobí sa jazykovým bariéram.
 • Fingera môže mať viacero administrátorov. Nastavte ich presný počet a právomoci.
 • Navrhneme pre vás kompletnú architektúru dochádzkového systému. Vyberieme pre vás vhodný hardvér a určíme optimálny počet a rozloženie terminálov.

Dochádzkový systém Fingera sme vyvinuli tak, aby dokázal pružne reagovať na počet zamestnancov. Radi ho prispôsobíme na mieru vašej firme. Vyskúšajte si demo verziu a pozrite sa, ako vám zjednoduší život.