Dochádzkový systém – povinný alebo nie?

Členské štáty EÚ musia najnovšie zamestnávateľom uložiť povinnosť zaviesť systém, ktorý umožní merať dĺžku denného pracovného času. Meranie pracovného času zamestnancov sa tak stáva alfou a omegou každého zamestnávateľa, a to nielen kvôli efektivite práce a lepšej kontrole dochádzky. Viete, ako môže efektívny biometrický dochádzkový systém pomôcť firmám aj zamestnancom?

Výhody biometrického dochádzkového systému

Členské štáty EÚ musia najnovšie zamestnávateľom uložiť povinnosť zaviesť systém, ktorý umožní merať dĺžku denného pracovného času. Za týmto rozhodnutím je presvedčenie, že takýto systém usmerní dodržiavanie dohodnutého pracovného času a pomôže regulovať nadčasy. 

Z Charty základných práv Európskej Úniesmernice o pracovnom čase vyplýva povinnosť mať v pracovnom prostredí zavedený taký dochádzkový systém, ktorý automatizuje kontrolu dochádzky a odpracovaného času zamestnanca. Takisto by mal overovať dodržiavanie pracovného času, obedových prestávok či kontrolovať nadčasy. 

Dochádzkový systém by mal uľahčovať prácu a kontrolu pracovného času zamestnancov, nie ju zbytočne pridávať. Viete, ako ho zefektívniť? Vyskúšajte biometrický dochádzkový systém.

Presnosť, bezpečnosť a efektivita

Doba „pípania” sa do práce pomaly končí, na trhu nájdete desiatky moderných dochádzkových systémov. Nanešťastie aj také, ktoré sú nepresné a nevyhovujúce. Mnohokrát sa od seba líšia iba spôsobom, akým zaznamenávajú údaje o príchodoch a odchodoch zamestnanca a neponúkajú nič navyše. 

Dochádzkové systémy dnes väčšinou fungujú označením karty zamestnanca, alebo majú kameru, ktorá vyhotoví fotografiu pri príchode alebo odchode osoby.

Systém, ktorý rozpoznáva tvár a odtlačky prsta 

Špeciálny biometrický systém dochádzky Fingera automaticky spozná, či ide o príchod alebo odchod z/do pracoviska na základe systémového statusu zamestnanca v daný deň. Stačí priložiť prst alebo RFID kartu. Veľkou výhodou je aj administrácia dochádzky v mobilnej aplikácii s geolokáciou.  

Zamestnávatelia aj zamestnanci ocenia jednoduché prehľady dochádzky. Biometrický dochádzkový systém poteší všetky firmy, ktoré zamestnávajú externých pracovníkov, keďže dokáže zaznamenať aj ich pracovný čas. Správa odpracovaného času sa
s efektívnym systémom zjednodušuje a sledovanie odpracovaných hodín je veľmi transparentné.  

Biometrický systém je vhodný nielen pre firmy s vyšším počtom zamestnancov, ale zaujímavé sú tiež riešenia pre malé a stredné firmy. Tie uvítajú optimalizáciu a zefektívnenie merania pracovného času a zaznamenávania dochádzky.