Docházkový systém – povinný nebo ne?

Členské státy EU musí nově zaměstnavatelům uložit povinnost zavést systém, který umožní měřit délku denní pracovní doby. Měření pracovní doby zaměstnanců se tak stává alfou a omegou každého zaměstnavatele, a to nejen kvůli efektivitě práce a lepší kontrole docházky. Víte, jak může efektivní biometrický docházkový systém pomoci firmám i zaměstnancům?

Výhody biometrického docházkového systému

Členské státy EU musí nově zaměstnavatelům uložit povinnost zavést systém, který umožní měřit délku denní pracovní doby. Za tímto rozhodnutím je přesvědčení, že takový systém usměrní dodržování dohodnuté pracovní doby a pomůže regulovat přesčasy.

Z Listiny základních práv Evropské uniesměrnice o pracovní době vyplývá povinnost mít v pracovním prostředí zaveden takový docházkový systém, který automatizuje kontrolu docházky a odpracovaného času zaměstnance. Rovněž by měl ověřovat dodržování pracovní doby, jídelních přestávek či kontrolovat přesčasy.

Docházkový systém by měl usnadňovat práci, ne ji zbytečně přidělávat. Víte, jak ho zefektivnit? Vyzkoušejte biometrický docházkový systém.

Přesnost, bezpečnost a efektivita

Doba „pípání” se na začátku pracovní doby pomalu končí, na trhu najdete desítky moderních docházkových systémů. Naneštěstí i takové, které jsou nepřesné a nevyhovující. Mnohokrát se od sebe liší pouze způsobem, jakým zaznamenávají údaje o příchodech a odchodech zaměstnance a nenabízejí nic navíc.

Docházkové systémy dnes většinou fungují prostřednictvím označení karty zaměstnance, nebo mají kameru, která osobu vždy při příchodu a odchodu vyfotografuje.

Systém, který rozpoznává obličej a otisky prstu

Speciální biometrický systém docházky Fingera automaticky rozpozná, zda jde o příchod nebo odchod z/do pracoviště na základě systémového statusu zaměstnance v daný den. Stačí přiložit prst nebo RFID kartu. Velkou výhodou je i administrace docházky v mobilní aplikaci s geolokací.

Zaměstnavatelé i zaměstnanci ocení jednoduché přehledy docházky. Biometrický docházkový systém potěší všechny firmy, které zaměstnávají externí pracovníky, protože dokáže zaznamenat také jejich pracovní dobu. Správa odpracovaného času se s efektivním systémem zjednodušuje a sledování odpracovaných hodin je velmi transparentní.

Biometrický systém je vhodný nejen pro firmy s vyšším počtem zaměstnanců, ale zajímavá jsou také řešení pro malé a střední firmy. Ty uvítají optimalizaci a zefektivnění měření pracovní doby a zaznamenávání docházky.