Evidencia dochádzky bez terminálu – Web terminál

Webový terminál plne nahrádza fyzické terminály a umožňuje evidovať dochádzku vašich zamestnancov v tablete alebo PC prostredníctvom tváre alebo PIN kódu.

Web terminál Fingera

Web terminál Fingera umožňuje zaznamenať dochádzkovú udalosť z akéhokoľvek zariadenia pripojeného na internet prostredníctvom terminálu vo webovom prehliadači. 

V prípade, ak zariadenie má kameru/fotoaparát, Fingera prostredníctvom tvárovej biometrie na základe fotografie zamestnanca identifikuje, čím odpadá akákoľvek iná forma identifikácie. 

Z fotografie systém zároveň overí, či ide o skutočnú a živú osobu, čím zamedzí pokusom o oklamanie systému prostredníctvom vytlačenej fotografie niekoho iného a podobne. Zaznamenanie udalosti do dochádzky je tak spoľahlivé, rýchle a komfortné

Ako to funguje?

  • Na webovom termináli zamestnanec zvolí príslušnú dochádzkovú udalosť.

  • Systém následne zamestnanca identifikuje prostredníctvom selfie alebo PIN kódu a udalosť zaznamená do dochádzky. 

  • Údaj je spoľahlivo zaznamenaný do prehľadu dochádzky príslušného zamestnanca.

Chcete vedieť viac? Pozrite si záznam z webinára alebo nás kontaktujte.