Súčasné trendy v biometrii: poznáte ich?

Biometrická identifikácia čoraz viac preniká do každodenného života firiem a ich zamestnancov. Táto technológia je populárna najmä vďaka svojim nesporným výhodám, čomu nasvedčujú aj súčasné trendy. Poďte sa s nami pozrieť na najrozšírenejšie.

biometrics

biometrics

Jednotné prihlásenie ako náhrada klasických hesiel

Budú raz klasické heslá celkom nahradené biometriou? Na rozdiel od hesiel sú biometrické vlastnosti jedinečné a nemôžu byť zabudnuté, stratené alebo voľne zdieľané. Túto bezpečnostnú výhodu si uvedomujú aj firmy, ktoré stále častejšie volia biometrické SSO
(z anglického single sign-on) pred tradičnými heslami. Výhodou jednotného prihlásenia sú takisto nižšie náklady správy hesiel a praktickosť v prípadoch, keď si zamestnanci musia pamätať viac hesiel alebo ich musia pravidelne meniť.

Preto je rastúcim trendom implementácia biometrických systémov, ktoré pomáhajú  eliminovať krádeže, zneužívanie dochádzky a množstvo ďalších problémov. Spôsobila ich nedokonalosť starších typov dochádzkových systémov, ktoré každoročne stoja firmy nemalé peniaze. 

Multifaktorová autentifikácia

Štvormiestny PIN kód alebo čipová karta sa už dávno nepovažujú za bezpečné spôsoby autentifikácie. Sprísnením ochrany osobných údajov prijatím smernice GDPR je potrebné osobné údaje chrániť oveľa zodpovednejšie. 

Implementáciou biometrie je možné radikálne zvýšiť bezpečnosť autentifikačného procesu pri zachovaní používateľského komfortu. Tvár vlastníka karty môže byť zosnímaná už pri vstupe do budovy. Ten ani nemusí vedieť, že podstúpil prvý autentifikačný krok. Priložením karty alebo zadaním PIN kódu tak len skompletizuje autentifikačný proces. 

Zvýšená spokojnosť zamestnancov ako každoročný trend

Firma funguje najefektívnejšie, keď má spokojných zamestnancov. Populárna je najmä snaha o udržanie vnútornej spokojnosti, napríklad v prípade odpracovaných nadčasov. Práve biometrické dochádzkové systémy umožňujú firmám mať prehľad v tom, koľko času strávili zamestnanci v práci. Výsledok je pozitívny a prínosný pre obe strany.  

Jednoduchosť a bezpečnosť v používaní

Jednoduchosť, presnosť a bezpečnosť sú trendom zrejme v každej oblasti. Inak to nie je ani v biometrii. Biometrické systémy poskytujú firmám presnú evidenciu a jednoduché používanie s minimálnou invazívnosťou pre zamestnancov

Stačí odtlačok prsta alebo priloženie bezkontaktnej karty. Biometrické systémy dokážu mnohé úkony výrazne zjednodušiť a zrýchliť, oveľa lepšie chrániť osobné údaje a taktiež zvýšiť bezpečnosť v každodennom živote.

Vyskúšajte dochádzkový systém Fingera a presvedčte sa, že z jeho výhod dokáže profitovať aj vaša firma.