Špičkový algoritmus na rozpoznávanie tvárí

Naša technológia na rozpoznávanie tvárí sa umiestnila na popredných priečkach v rámci svetovej konkurencie v medzinárodnom teste NIST FRVT.

rozpoznavanie tvárí

rozpoznavanie tvárí

Test dodávateľov softvéru na rozpoznávanie tváre (Face recognition Vendor Test – FRVT) poskytuje nezávislé hodnotenie komerčne dostupných softvérov na rozpoznávanie tvárí. Je realizovaný americkým Národným inštitútom pre štandardy a technológiu (National Institute of Standards and Technology, NIST).

Podľa posledných výsledkov, náš algoritmus sa umiestnil na prvých priečkach vo všetkých piatich testovaných scenároch. Tento výsledok potvrdzuje presnosť algoritmu a jeho spoľahlivosť v komerčných riešeniach využívajúcich našu technológiu na rozpoznávanie tváre.

Výsledky testu si môžete pozriť na oficiálnej internetovej stránke Národného inštitútu pre štandardy a technológiu.