Dochádzka

Dochádzka je proces zaznamenávania prítomnosti zamestnancov v práci. Slúži na monitorovanie toho, kedy a ako dlho zamestnanci pracujú. Je dôležitá pre výpočet mzdy, plánovanie pracovnej doby a dodržiavanie pracovných noriem.

Najčastejšie kladené otázky