skencs

Politika ochrany osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre spoločnosť Innovatrics, s.r.o. kľúčová. S ohľadom na prijatie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“), prijíma spoločnosť Innovatrics túto politiku ochrany osobných údajov.

V tomto dokumente sa dozviete:

I.     Kde nás môžete kontaktovať pre účely Vašich otázok ohľadom ochrany osobných údajov
II.   Akým spôsobom spracúvame osobné údaje, keď:
a) navštevujete našu stránku;
b) s nami komunikujete napríklad prostredníctvom kontaktného formuláru, chatu alebo elektronicky;
c) sa prihlásite na odber nášho newslettera.
III.  Akým spôsobom používame súbory cookies

IV.  Aké sú Vaše práva ako dotknutej osoby

Naša stránka alebo jej subdomény môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto webové stránky tretích strán majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za tieto ich pravidlá. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové stránky tretích strán sa dôkladne informujte o ich pravidlách.

 

I. PREVÁDZKOVATEĽ A JEHO KONTAKTNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľom je spoločnosť Innovatrics, s.r.o., so sídlom: Pri vinohradoch 82, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 280 712, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 39481/B.

Ak s nami chcete vo veci otázok ochrany osobných údajov komunikovať, použite prosím nasledovné kontakty:

  • E-mail: info@innovatrics.com
  • Pošta – kontaktná adresa: Innovatrics, s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava, Slovenská republika.

 

II. AKÝM SPÔSOBOM SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE

a) Návštevníci našej stránky

O návštevníkoch našej stránky nespracovávame žiadne osobné údaje, na základe ktorých by sme mohli návštevníka stránky individuálne identifikovať.

Z nevyhnutných technických dôvodov automaticky dostávame pri návšteve našej stránky z Vášho prehliadača k dispozícii údaje, ktoré teoreticky umožňujú nepriamu identifikáciu fyzickej osoby, a to:

  • typ a verzia prehliadača
  • používaný operačný systém
  • URL predchádzajúcej navštívenej stránky
  • IP adresa (táto je čoskoro po ukončení návštevy na našich stránkach vymazaná)
  • geografická poloha
  • dĺžky návštevy, zobrazenia stránok a navigačných ciest webových stránok
  • čas požiadavky na server.

Tieto údaje však nespájame ani nepotrebujeme spájať so žiadnou konkrétnou osobou, ani ich neprepájame s inými údajmi a preto na základe nich nevieme identifikovať žiadnu konkrétnu osobu. Tieto informácie zhromažďujeme iba agregovane a štatistickým spôsobom ich analyzujeme, aby sme získali informácie o tom, odkiaľ sa navštevujú naše stránky, ako dlho na nich návštevníci zostávajú či aké informácie zvyčajne hľadajú a pod., čo nám umožní spravovať, podporovať a zlepšovať naše služby. Naša webová stránka zároveň používa na personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie, o ktorých použití si môžete prečítať tu.

b) Komunikácia napr. prostredníctvom webového formuláru, chatu a pod.

Ak s nami prostredníctvom našej webstránky komunikujete (napr. využitím chatu alebo kontaktného formuláru, zaslaním e-mailu), spoločnosť Innovatrics, s.r.o. dostáva Vaše osobné údaje, ktoré v takejto komunikácii uvediete (najmä e-mail, meno, priezvisko, príslušnosť k zamestnávateľovi, pracovná pozícia a pod.). Máme za to, že tieto osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne, na základe svojho predchádzajúceho uváženia, a že Vami zadané údaje sú správne a aktuálne. Vybavenie Vašej korešpondencie je našim oprávneným záujmom, a o tento právny základ opierame naše oprávnenie spracovávať Vaše osobné údaje.

Máme tiež za to, že odoslaním takejto korešpondencie zároveň očakávate a súhlasíte, že Vás môžeme následne kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo elektronickou správou s cieľom vybaviť Vašu korešpondenciu alebo žiadosť. Vaše osobné údaje takto získané spracovávame iba po dobu, po ktorú trvá účel ich spracovávania, maximálne však 12 mesiacov od ukončenia poslednej komunikácie.

K Vašim osobným údajom môžu mať pasívny prístup sprostredkovatelia, s ktorými Prevádzkovateľ pri poskytovaní služieb spolupracuje, a ktorých okruh zahŕňa najmä poskytovateľa webového priestoru (DigitalOcean, Inc a DreamHost, LLC) a administrátora webu.

c) Newsletter

Na našej stránke máte príležitosť prihlásiť sa na odber newslettera, v ktorom zasielame informácie o našich novinkách, ponukách, informácie o našej spoločnosti alebo iné obchodné informácie týkajúce sa našich produktov a služieb.  Ak sa prihlásite na odber newslettera, spoločnosť Innovatrics, s.r.o. dostane Vašu e-mailovú adresu, ktorú v požiadavke na odber uvediete. Prihlásenie sa na odber newslettera nie je Vašou právnou povinnosťou a je plne dobrovoľné. Budeme mať za to, že údaje, ktoré pri prihlásení zadáte, sú správne a aktuálne. Právnym základom spracovávania je Váš súhlas, ktorý potvrdíte zaškrtnutím príslušného políčka a následne potvrdíte kliknutím na odkaz v e-maile, ktorý Vám hneď po prihlásení sa na odber, zašleme.  Účelom spracovávania je zasielanie informácií obchodnej povahy tak, ako uvádzame vyššie.

Prihlásením sa na odber newslettera zároveň súhlasíte, že Vám spoločnosť Innovatrics, s.r.o. bude zasielať newsletter e-mailom.

Vaše osobné údaje spracovávame iba po dobu, po ktorú trvá účel ich spracovávania, maximálne však po dobu piatich rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne na adrese: Innovatrics, s.r.o., Pri vinohradoch 82, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, alebo e-mailom na : marketing@innovatrics.com.

Osobitne upozorňujeme, že podľa čl. 21 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Námietku môžete zaslať písomne na našu adresu uvedenú vyššie. Za námietku budeme považovať aj Vaše odhlásenie sa z odberu newsletteru, ktoré Vám bude umožnené v každej elektronickej komunikácii alebo priamo kliknutím na osobitný odkaz v každom doručenom newsletteri.

K Vašim osobným údajom môžu mať pasívny prístup sprostredkovatelia, s ktorými Prevádzkovateľ pri poskytovaní služieb spolupracuje, a ktorých okruh zahŕňa najmä poskytovateľa webového priestoru (DigitalOcean, Inc a DreamHost, LLC), poskytovateľa emailovej platformy a administrátora webu.

 

III. COOKIES

Cookies sú malé textové súbory, ktoré servery ukladajú do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia, keď pristupujete k webstránkam.

Existujú štyri dôvody, prečo môže byť súbor cookie uložený vo Vašom zariadení počas návštevy našej webstránky:

(i)      súbory cookie, ktoré umožňujú správne fungovanie webových stránok a umožňujú vám využívať zabezpečené on-line služby, ktoré poskytujeme; použitie týchto súborov cookies je nevyhnutné pre fungovanie stránky;
(ii)     súbory cookie, ktoré štatistickým spôsobom zhromažďujú údaje o používaní webových stránok, ktoré sú plne anonymizované a používané na zlepšenie našich služieb; Napr.: HotJar alebo Clicktale, ktoré zhromažďujú štandardné internetové protokolové informácie a podrobnosti o činnosti návštevníkov na stránke.
(iii)   súbory cookie, ktoré si zapamätajú Vaše predvoľby a uľahčia používanie stránky (tzv. preferencie); Napr.:_icl_current_language, ktorý zaznamenáva jazykovú verziu zvolenú návštevníkom webu
(iv)   cookies, ktoré sú umiestnené prostredníctvom služieb tretích strán; tieto využívame na rozšírenie informácií, ktoré prezentujeme online, na sledovanie správania návštevníkov na našej stránke a zobrazovanie relevantnej reklamy. Nastavením prehliadača môžete tieto cookies odhlásiť, ak nám nechcete poskytnúť tieto informácie, a to bez vplyvu na Vašu skúsenosť s našou stránkou.
Nástroj tretej strany, ktorý používame, je Google Analytics. Anonymné údaje o Vašej návšteve sa zhromažďujú a spájajú s údajmi ostatných návštevníkov, aby sme lepšie pochopili, ako ľudia používajú našu stránku. Služba Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. Tieto súbory cookie môžu sledovať napríklad čas strávený na stránkach, ktoré ste navštívili. Údaje sa používajú na analýzu toho, ako často sa tí istí ľudia opätovne pozerajú na naše stránky, ako nachádzajú webové stránky a ktoré stránky sa najčastejšie prezerajú. Tieto informácie sa kombinujú s údajmi od mnohých ďalších používateľov s cieľom vytvoriť celkový obraz o používaní webových stránok (používateľ nie je nikdy identifikovaný individuálne alebo osobne). Informácie o používaní našich webových stránok, vrátane vašej IP adresy, môžu byť prenesené na Google a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Viac informácií o súboroch cookie služby Google Analytics nájdete na oficiálnej stránke Google Analytics.
Naša stránka tiež používa službu Google Remarketing  –  Spoločnosť Google používa tento súbor cookie, aby pochopila, o aký obsah ste sa zaujímali na našich webových stránkach a aby mohla zobraziť určitú cielenú reklamu na základe obsahu, o ktorý ste sa na našej webovej stránke (stránkach) zaujímali. Na základe takto získaných informácií sa vám následne bude zobrazovať cielená reklama na iných partnerských webových stránkach spoločnosti Google. Podobnou službou je aj Google Doubleclick, ktorá nám pomáha osloviť návštevníkov našej webovej stránky, alebo im podobné publiká (similar audiences) s cielenou reklamou na základe obsahu, o ktorý ste sa na našej stránke zaujímali.

Ako zablokovať cookies

Väčšina internetových prehliadačov povoľuje cookies automaticky. Môžete však proti použitiu cookies namietať, a to tak, že sami obmedzíte alebo blokujete súbory cookie prostredníctvom zmeny nastavení vášho prehliadača. Vždy tiež môžete odstrániť súbory cookies, ktoré už boli vo vašom prehliadači uložené. Svoje rozhodnutie o blokovaní alebo obmedzení cookies môžete kedykoľvek sami zmeniť.

Podrobné informácie o tom, ako spravovať alebo odhlásiť súbory cookie na rôznych typoch webového prehliadača, nájdete na adresách www.aboutcookies.org alebo
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-cookies (pre Internet Explorer),
http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (pre Mozzilla/Firefox)
https://support.google.com/chromeos/answer/95647?hl=en  (pre Chrome)
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ (pre Opera)
http://support.apple.com/kb/ph5042  (pre Safari).

Upozorňujeme, že niektoré stránky nemusia fungovať, ak úplne zakážete cookies, ale mnoho cookies tretích strán môže byť bezpečne zablokovaných.

 

IV. VAŠE PRÁVA

Ako dotknutá osoba podľa GDPR máte právo (i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje spracúvané, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, dobu ich uchovávania); (ii) na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; (iii) obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne, alebo spracovávané nezákonne); (iv) získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa podmienok uvedených v čl. 20 GDPR; (v) namietať v prípadoch uvedených v čl. 21 GDPR; (vi) na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR.

Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov či GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk.

***

Túto POLITIKU OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV môžeme kedykoľvek zmeniť alebo upraviť, a to najmä s ohľadom na legislatívne zmeny na úseku ochrany osobných údajov, ktoré môžu byť budúcnosti prijaté. Ak tak urobíme, budeme Vás vhodným spôsobom informovať.

Nezáväzná objednávka

Prečítajte si prosím vopred informáciu o spracovávaní osobných údajov.

Vyžiadať cenovú ponuku

Vyplňte, prosím, údaje o sebe a vašej firme. Naši obchodníci vás budú kontaktovať.

Prečítajte si prosím vopred informáciu o spracovávaní osobných údajov.

Vyžiadať demo

Vyplňte, prosím, údaje o sebe a vašej firme. Naši obchodníci vás budú kontaktovať.

Prečítajte si prosím vopred informáciu o spracovávaní osobných údajov.

Prihlásenie na odber newslettra

Prihláste sa na odber newslettra a získajte prehľad o všetkých novinkách o systéme Fingera.