Politika ochrany osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro společnost Innovatrics, s.r.o. klíčová. S ohledem na přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), přijímá společnost Innovatrics tuto politiku ochrany osobních údajů.

V tomto dokumentu naleznete:

I.     Kde nás můžete kontaktovat pro účely Vašich dotazů ohledně ochrany osobních údajů
II.   Jakým způsobem zpracováváme osobní údaje, když:
a) navštěvujete naše stránky;
b) s námi komunikujete, například prostřednictvím kontaktního formuláře, chatu nebo elektronicky;
c) se přihlásíte k odběru našeho newsletteru a
 když využíváte naše FINGERA Call centrum.
III.  Jakým způsobem používáme cookies

IV.  Jaká jsou Vaše práva jako dotknuté osoby

Naše stránka nebo její subdomény mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto webové stránky třetích stran mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a my nepřebíráme žádnou odpovědnost za tyto jejich pravidla. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů na tyto webové stránky třetích stran se důkladně informujte o jejich pravidlech.

I. PROVOZOVATEL A JEHO KONTAKTNÍ ÚDAJE

Provozovatelem je společnost Innovatrics, s.r.o., se sídlem: Pri vinohradoch 82, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 280 712, registrovaná v obchodním rejstříku Okresného sudu Bratislava I, oddíl Sro, vl. č. 39481/B.

Pokud s námi chcete ve věci dotazů ochrany osobních údajů komunikovat, použijte, prosím, následující kontakty:

  • E-mail: info@innovatrics.com
  • Pošta – kontaktní adresa: Innovatrics, s.r.o., Tomášikova 64, 831 03 Bratislava, Slovenská republika.

II. JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

a) Návštěvníci naší stránky

O návštěvnících naší stránky nezpracováváme žádné osobní údaje, na jejichž základě bychom mohli návštěvníka stránky individuálně identifikovat.

Z nezbytných technických důvodů automaticky dostáváme při návštěvě naší stránky z vašeho prohlížeče k dispozici údaje, které teoreticky umožňují nepřímou identifikaci fyzické osoby, a to:

  • typ a verzi prohlížeče
  • používaný operační systém
  • URL předchozí navštívené stránky
  • IP adresu (ta je brzy po ukončení návštěvy na našich stránkách vymazána)
  • geografickou polohu
  • délku návštěv, zobrazení stránek a navigační cesty webových stránek
  • čas požadavku na server.

Tyto údaje však nespojujeme ani nepotřebujeme spojovat s žádnou konkrétní osobou, ani je nepropojujeme s jinými údaji, a proto na jejich základě nedokážeme identifikovat žádnou konkrétní osobu. Tyto informace shromažďujeme pouze agregovaně a statistickým způsobem je analyzujeme, abychom získali informace o tom, odkud jsou navštěvovány naše stránky, jak dlouho na nich návštěvníci zůstávají nebo jaké informace obvykle hledají apod., což nám umožní spravovat, podporovat a zlepšovat naše služby. Naše webová stránka zároveň používá na personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti soubory cookie, o jejichž použití si můžete přečíst zde.

b) Komunikace, např. prostřednictvím webového formuláře, chatu apod.

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím naší webstránky (např. využitím chatu, kontaktního formuláře nebo zasláním e-mailu), společnost Innovatrics, s.r.o. dostává Vaše osobní údaje, které v takové komunikaci uvedete (zejména e-mail, jméno, příjmení, zaměstnavatele, pracovní pozice apod.). Máme za to, že tyto osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, na základě svého předchozího uvážení, a že Vámi zadané údaje jsou správné a aktuální. Vyřízení Vaší korespondence je naším oprávněným zájmem a o tento právní základ opíráme naše oprávnění zpracovávat Vaše osobní údaje.

Máme také za to, že odesláním takové korespondence zároveň očekáváte a souhlasíte, že Vás můžeme následně kontaktovat e-mailem, telefonicky nebo elektronickou zprávou s cílem vyřídit Vaší korespondenci nebo žádost. Takto získané osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, po kterou trvá účel jejich zpracování, maximálně však 12 měsíců od ukončení poslední komunikace.

K Vašim osobním údajům mohou mít pasivní přístup zprostředkovatelé, se kterými Provozovatel při poskytování služeb spolupracuje, a jejichž okruh zahrnuje zejména poskytovatele webového prostoru (DigitalOcean, Inc, DreamHost, LLC) a administrátora webu.

c) Newsletter

Na naší stránce máte možnost přihlásit se k odběru newsletteru, ve kterém zasíláme informace o našich novinkách a nabídkách, informace o naší společnosti nebo jiné obchodní informace týkající se našich produktů a služeb.

Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru, společnost Innovatrics, s.r.o. dostane Vaši e-mailovou adresu, kterou v žádosti na odběr uvedete. Přihlášení k odběru newsletteru není Vaší zákonnou povinností a je plně dobrovolné. Budeme mít za to, že údaje, které při přihlášení zadáte, jsou správné a aktuální. Právním základem zpracování je Váš souhlas, který potvrdíte zaškrtnutím příslušného políčka a následně potvrdíte kliknutím na odkaz v e-mailu, který Vám hned po přihlášení se k odběru zašleme. Účelem zpracování je zasílání informací obchodní povahy tak, jak uvádíme výše.

Přihlášením se k odběru newsletteru zároveň souhlasíte, že Vám společnost Innovatrics, s.r.o. bude zasílat newsletter e-mailem.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, po kterou trvá účel jejich zpracování, maximálně však po dobu pěti let. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat písemně na adrese: Innovatrics, s.r.o., Pri vinohradoch 82, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, nebo e-mailem na: marketing@innovatrics.com.

Zvláště upozorňujeme, že podle čl. 21 GDPR máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Námitku lze zaslat písemně na naši adresu uvedenou výše. Za námitku budeme považovat i Vaše odhlášení se z odběru newsletteru, které Vám bude umožněno v každé elektronické komunikaci nebo přímo kliknutím na zvláštní odkaz v každém doručeném newsletteru.

K Vašim osobním údajům mohou mít pasivní přístup zprostředkovatelé, se kterými Provozovatel při poskytování služeb spolupracuje, a jejichž okruh zahrnuje zejména poskytovatele webového prostoru (DigitalOcean, Inc, DreamHost, LLC) , poskytovatele emailové platformy a administrátora webu.

III. COOKIES

Cookies jsou malé textové soubory, které servery ukládají do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení, když přistupujete k webstránce.

Existují čtyři důvody, proč může být soubor cookie uložen ve Vašem zařízení během návštěvy naší webstránky:

(i)      soubory cookie, které umožňují správné fungování webových stránek a umožňují vám využívat zabezpečené on-line služby, které poskytujeme; použití těchto souborů cookie je nezbytné pro fungování stránky;
(ii)    soubory cookie, které statistickým způsobem shromažďují údaje o používání webových stránek, které jsou plně anonymizovány a používané ke zlepšení našich služeb; Např.: HotJar nebo ClickTale, které shromažďují standardní internetové protokolové informace a podrobnosti o činnosti návštěvníků na stránce.
(iii)  soubory cookie, které si zapamatují Vaše předvolby a usnadní používání stránky (tzv. preference); Např.:_icl_current_language, který zaznamenává jazykovou verzi zvolenou návštěvníkem webu.
(iv)  soubory cookie, které jsou umístěny prostřednictvím služeb třetích stran; ty využíváme na rozšíření informací, které prezentujeme online, na sledování chování návštěvníků na naší stránce a zobrazování relevantní reklamy. Nastavením prohlížeče můžete tyto cookies odhlásit, pokud nám nechcete poskytnout tyto informace, a to bez vlivu na Vaši zkušenost s naší stránkou.
Nástroj třetí strany, který používáme, je Google Analytics. Anonymní údaje o Vaší návštěvě se shromažďují a spojují s údaji ostatních návštěvníků, abychom lépe pochopili, jak lidé používají naše stránky. Služba Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná společností Google, Inc. Tyto soubory cookie mohou sledovat například čas strávený na stránkách, které jste navštívili. Údaje se používají na analýzu toho, jak často se ti stejní lidé znovu dívají na naše stránky, jak nacházejí webové stránky a které stránky si nejčastěji prohlížejí. Tyto informace jsou kombinovány s údaji od mnoha dalších uživatelů s cílem vytvořit celkový obraz o používání webových stránek (uživatel není nikdy identifikován individuálně nebo osobně). Informace o používání našich webových stránek, včetně vaší IP adresy, mohou být přeneseny na Google a uloženy na serverech ve Spojených státech. Více informací o souborech cookie služby Google Analytics naleznete na oficiální stránce Google Analytics.
Naše stránka také používá službu Google Remarketing – Společnost Google používá tento soubor cookie, aby pochopila, o jaký obsah jste se zajímali na našich webových stránkách a aby mohla zobrazit určitou cílenou reklamu na základě obsahu, o který jste se na naší webové stránce (stránkách) zajímali. Na základě takto získaných informací se vám následně bude zobrazovat cílená reklama na jiných partnerských webových stránkách společnosti Google. Podobnou službou je i Google Doubleclick, která nám pomáhá oslovit návštěvníky naší webové stránky nebo jim podobné publikum (similar audiences) s cílenou reklamou na základě obsahu, o který jste se na naší stránce zajímali.

Jak zablokovat cookies

Většina internetových prohlížečů povoluje cookies automaticky. Můžete však proti jejich použití namítat, a to tak, že sami omezíte nebo blokujete soubory cookie prostřednictvím změny nastavení vašeho prohlížeče. Vždy také můžete odstranit soubory cookie, které už byly ve vašem prohlížeči uložené. Své rozhodnutí o blokování nebo omezení cookies můžete kdykoliv sami změnit.

Podrobné informace o tom, jak spravovat nebo odhlásit soubory cookie na různých typech webových prohlížečů, naleznete na adresách www.aboutcookies.org nebo
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-cookies (pro Internet Explorer),
http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (pro Mozzilla/Firefox)
https://support.google.com/chromeos/answer/95647?hl=en  (pro Chrome)
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ (pro Opera)
http://support.apple.com/kb/ph5042  (pro Safari).

Upozorňujeme, že některé stránky nemusí fungovat, pokud úplně zakážete cookie, ale mnoho cookie třetích stran může být bezpečně zablokováno.

IV. VAŠE PRÁVA

Jako dotčená osoba podle GDPR máte právo (i) na základě písemné (včetně elektronické) žádosti na přístup ke svým osobním údajům (zejména vyžadovat potvrzení, zda jsou nebo nejsou údaje zpracovávány, kategorie zpracovávaných údajů, účel zpracování, zdroj jejich získání, dobu jejich uchovávání); (ii) na opravu nesprávných, resp. doplnění neúplných dat; (iii) omezení zpracování údajů podle čl. 18 GDPR (např. pokud jsou údaje nesprávné nebo zpracovávány nezákonně); (iv) získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli provozovateli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli podle podmínek uvedených v čl. 20 GDPR; (v) namítat v případech uvedených v čl. 21 GDPR; (vi) na vymazání údajů, jejichž účel zpracování skončil nebo v případech stanovených v čl. 17 GDPR.

Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv při zpracovávání osobních údajů nebo k porušení zákona o ochraně osobních údajů či GDPR, můžete podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, www.uoou.cz.

***

Tuto POLITIKU OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ můžeme kdykoliv změnit nebo upravit, a to zejména s ohledem na legislativní změny na úseku ochrany osobních údajů, které mohou být v budoucnosti přijaty. Pokud tak učiníme, budeme Vás vhodným způsobem informovat.