Schvaľovací modul – novinka v dochádzkovom systéme Fingera

V najnovšej verzii dochádzkového a prístupového systému Fingera vám prinášame schvaľovací modul. Vďaka nemu môžete jednoducho, rýchlo a bez papierovania vybaviť všetky činnosti súvisiace so žiadosťami o neprítomnosť v práci.

Nové funkcie výrazne zjednodušujú spracovávanie dochádzky a zvyšujú používateľské pohodlie. Zamestnanci môžu jednoducho žiadať o dovolenku alebo oznámiť návštevu u lekára online. Manažéri schvália služobnú cestu alebo prácu z domu jedným klikom, bez zbytočného papierovania.  

V najnovšej verzii má používateľ kedykoľvek prehľad o aktuálnych nárokoch na čerpanie dovolenky a inej neprítomnosti. Prostredníctvom webovej aplikácie si pár klikmi môže požiadať o schválenie žiadosti a o jej vybavení je automaticky ihneď informovaný e-mailom.

schvalovaci system

Nadriadený je o novej žiadosti svojich podriadených okamžite po zadaní notifikovaný a žiadosť schvaľuje či zamieta pohodlne a rýchlo priamo vo webovej aplikácii.

Všetky druhy neprítomností sú automaticky zaznamenané vo výkaze dochádzky, čím spracovateľom dochádzky odpadá povinnosť ručného zadávania neprítomností.  

Okrem toho systém umožňuje definovať rôzne formy neprítomnosti (napr. dovolenka, návšteva lekára, OČR, home office, a pod.)  a nastaviť príslušnú výšku ich nároku. Je tiež možné prispôsobiť nároky pre rôzne skupiny zamestnancov.

schvalovaci system

Čo získavate?

Ako používateľ:

  • Zadávanie a úprava žiadostí o neprítomnosť online
  • Aktuálny prehľad o nárokoch v jednotlivých fondoch
  • Notifikácie o schválení / zamietnutí žiadosti

Ako manažér:

  • Aktuálny prehľad všetkých žiadostí zamestnancov na jednom mieste
  • Vybavenie žiadostí rýchlo a pohodlne online
  • Automatické notifikácie

Ako správca dochádzky:

  • Automatické zaznamenávanie plánovaných neprítomností do výkazu dochádzky
  • Zjednodušenie systému administrácie