Reference

Digitalizace docházky zvyšuje efektivitu práce i ve státní správě

mesto Příbram

Státní správa | Město | Docházkový systém | Biometrie

Před zavedením systému Fingera byl Městský úřad Příbram odkázán na zdlouhavé manuální procesy a údaje o docházce zaměstnanců byly roztroušeny po budovách v docházkových knihách. Každé ráno a odpoledne se museli úředníci města Příbram zapisovat do docházkových knih umístěných v konkrétních kancelářích jednotlivých odborů. To vedlo ke zmatkům v časových přehledech a znamenalo to, že pracovníci personálního oddělení museli provádět zdlouhavé přípravy mzdových podkladů.

Počáteční situace

150 ZAMĚSTNANCŮ | 7 POBOČEK

 • Ruční zaznamenávání docházky do prezenčních listin
 • Několik docházkových knih v různých budovách v různých odděleních
 • Obtížné zapisování, pokud nikdo nebyl v kanceláři s docházkovou knihou
 • Nesoulad v časových výkazech
 • Ztráta času při kontrole skutečné evidence docházky
 • Možnost vzniku podvodů s docházkou

Realizované riešenie

DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM:

 • 13 docházkových terminálů
 • Biometrie – identifikace otisků prstů zaměstnanců
 • Mobilní aplikace a webové rozhraní

Přínosy řešení

 • Evidence docházky prostřednictvím terminálů namísto docházkových knih
 • Možnost přihlásit se nebo odhlásit se v kterékoli budově s terminálem
 • Biometrie otisků prstů zabraňuje možným podvodům s docházkou
 • Aktuální přehled přítomných a nepřítomných na pracovišti
 • Přehled odpracovaných hodin a přesčasů

Unikátnost řešení

 • Kompletní cloudové řešení
 • Jedno řešení pro všechny budovy a pobočky
 • Terminýly omunikují mezi sebou
 • Okamžitý přístup k výkazům docházky

Vyjádření města Příbram

Mnohdy se však stávalo že v kanceláři zrovna nikdo nebyl a zaměstnanec se tak nemohl zapsat. To následně způsobovalo problémy jak jemu samotnému s pozdějším doplňováním, tak vedoucím a personálním pracovníkům a vedlo to k nepřehlednosti výkazů práce i ztrátě času,”

komentuje výchozí situaci IT technik MÚ Příbram, Jan Drozen