Mimoriadny štátny sviatok v dochádzkovom systéme Fingera

V zmysle nedávno schválenej novely zákona o štátnych sviatkoch bude tohtoročný 30. október na Slovensku mimoriadnym štátnym sviatkom. V tejto súvislosti Vám odporúčame doplniť jednorazový štátny sviatok do Vášho dochádzkového systému Fingera.

Ako administrátor môžete mimoriadny štátny sviatok doplniť do dochádzkového systému Fingera manuálne, a to v nasledujúcich krokoch:

  1. Prihláste sa ako administrátor do dochádzkového systému Fingera.
  2. V záložke Dochádzka vyberte Štátne sviatky.
  3. Nastavte časové obdobie Mesiac, vyberte Október 2018 a stlačte OK.
  4. Na nasledujúcej obrazovke kliknite na Vytvoriť.
  5. Zadajte dátum 30. 10. 2018. Do poznámky môžete uviesť názov štátneho sviatku (napr. Deklárácia slovenského národa alebo Jednorázový štátny sviatok).
  6. Nový štátny sviatok potvrďte kliknutím na voľbu OK.