Innovatrics na špičce v přesnosti algoritmů

Náš algoritmus rozpoznávání otisků prstů patří podle nezávislého testu NIST PFT II mezi nejpřesnější na světě.

Test Vyhodnocování proprietárních šablon otisků prstů II (Proprietary Fingerprint Template Evaluation II, PFT II) je benchmarkový test prováděný americkým Národním institutem pro standardy a technologii (National Institute of Standards and Technology, NIST). Test měří a vyhodnocuje přesnost a výkonnost softwarů na porovnávání otisků prstů.

Innovatrics dosáhl v tomto testu míry správné shody – true match rate, TMR – 99,98 % (při fixní míře nesprávné shody – false match rate, FMR – 0,01 %) a míry vyrovnané chybovosti – equal error rate, EER – 0, 02 %. Jde o dosud nejlepší naměřené výsledky při ověřování totožnosti na základě otisků obou ukazováčků v tomto prestižním testu.

Graf přesnosti (pravý a levý ukazovák, datová sada POEBVA)

(TMR = 1 – FNMR)

Více na oficiální internetové stránce Národního institutu pro standardy a technologie.