Dobrý dochádzkový systém? Ten, ktorý vám ušetrí peniaze i čas

Evidencia dochádzky zamestnancov je vo firemnej sfére dôležitým prvkom. Mať prehľad o každom zamestnancovi, jeho príchodoch, odchodoch, dovolenkách či práceneschopnosti je kľúčové. Dobrý a kvalitný dochádzkový systém zvládne ale oveľa viac, vďaka čomu šetrí váš čas aj peniaze.

Sú preč časy, kedy na recepcii vo firme sedel človek a zapisoval dochádzku pre každého zamestnanca. Bohužiaľ, veľakrát nastupoval na scénu ľudský faktor. Vrátnik sa mohol pomýliť, nehovoriac o tom, že kamarátska výpomoc v podobe zapísania výhodnejšieho času nebola výnimkou.

Moderná doba si ale žiada efektívnejšie riešenia. Ak má dochádzkový systém šetriť firme čas a peniaze, mal by mať nasledujúce vlastnosti:

Rýchlu a prehľadnú evidenciu zamestnancov

Registrácia nového zamestnanca by mala byť otázkou niekoľkých minút a zápis okamžite aktívny a ľahko prístupný s prehľadnou štruktúrou, aby ste mali všetky informácie hneď poruke.

Jednoduché a intuitívne používanie

Zamestnanci by mali byť schopní používať dochádzkový systém okamžite po rýchlom zaučení. Systém dokáže väčšinu aktivít rozpoznávať automaticky, napríklad pre príchod a odchod zamestnanca nevyžaduje inú akciu než priloženie prsta alebo karty. Umožní to rýchlejšiu výmenu pracovníkov, hlavne v prípade výrobných firiem, pri striedaní zmien. Výroba sa tak nezdrží.

Lepší prehľad o dochádzke

Firma už nemusí „obetovať” pracovníka na manuálne zapisovanie a prepis časov, väčšinu administratívnych úkonov robí systém automaticky. Vedenie má okamžitý a presný prehľad o tom, koľko času zamestnanci strávili vo firme. Zamestnanci platení podľa počtu odpracovaných hodín dostanú zaplatenú presnú sumu.

Evidenciu a kontrolu dochádzky odkiaľkoľvek, aj z mobilu

V čase cloudových riešení a mobilného internetu dochádzkový systém podporuje aj evidenciu dochádzky, prostredníctvom mobilu alebo tabletu.  Zamestnanec si tak vie jednoducho a rýchlo zaznamenať svoje pracovné aktivity kedykoľvek a odkiaľkoľvek, napríklad keď je na cestách alebo má home office. V prípade chýb alebo nezrovnalostí v dochádzke sa stačí prihlásiť na cloudový server a skontrolovať dáta.

Nevyžaduje ďalšie zbytočné náklady

Dochádzkové karty sú nepraktické a predstavujú zbytočne vynaložené finančné prostriedky. Často sa strácajú a je potrebné ich chrániť pred poškodením. Prechodom na biometrické senzory firma ušetrí peniaze, potrebné na výrobu týchto kariet, a môže ich použiť rozumnejšie. Nikto už nepríde neskoro do práce, lebo si doma zabudol kartičku.

Podporu viacerých spôsobov prihlásenia

Firma sa môže rozhodnúť, aké terminály bude používať a aký bude ich počet. Pri vstupe do budovy môže byť terminál s obrazovkou, kde si môžu zamestnanci aj kontrolovať svoju dochádzku. Ďalšie, no tentoraz už len prístupové jednotky, sa môžu nachádzať pred vstupom do rôznych častí budovy alebo areálu. Optimálne riešenie šité presne na mieru danej spoločnosti.

Bezpečnosť

Náhla strata dát a záznamov môže byť pre firmu poriadne drahá chyba. Spoľahlivý dochádzkový systém by mal vedieť zálohovať dáta na viacerých médiách, umožňovať ich export a archiváciu. Synchronizácia medzi zariadeniami a so serverom musí byť samozrejmosťou. Tak sa ani v prípade výpadku energie nemôže stať, že by dáta boli neúplné alebo by chýbali.

Nastavenie na mieru

Každá firma má špecifické potreby. Ak má dochádzkový systém šetriť peniaze, musí vyhovovať potrebám konkrétnej firmy. Softvér musí byť plne nastaviteľný a musí vedieť definovať výnimky a udalosti, ktoré firma potrebuje.

Fingera je dochádzkový a prístupový systém novej generácie, ktorý využíva najnovšie technológie a spĺňa tak všetky nároky na moderné riešenie dochádzky pre všetky typy spoločností. Zistite viac