Dochádzkové systémy čakajú zmeny – dôležitá bude široká ponuka možností evidencie a biometria tváre

Nevídaná situácia spôsobená šírením nového koronavírusu mení globálny trh a výnimkou nie je ani trh s dochádzkovými systémami. Aký dopad bude mať „koronakríza“ na trh a ako ovplyvní budúcnosť dochádzkových systémov? Nielen o tom sme sa porozprávali s našimi obchodnými manažérmi pre Slovensko a Česko Richardom Lunterom a Petrom Ducháčkom.

Ako sa pandémia koronavírusu dotkla dochádzkových systémov? Čo nové požadujú klienti?

Richard: V niektorých spoločnostiach v súčasnosti prehodnotili priority a implementáciu dochádzkového systému museli pozastaviť alebo celkom zrušiť. Najzásadnejšou zmenou je zvýšená citlivosť zamestnancov k spôsobu identifikácie (cez odtlačok prsta) a zároveň požiadavka vedení spoločností zachovať štandard overiteľnosti osoby prostredníctvom biometrie – tvárou. U niektorých našich klientov sme zaznamenali zvýšený záujem o „prechod“ na RFID karty a je aj záujem o mobilné aplikácie, hlavne z dôvodu práce z domu.

Je v súčasnosti vôbec na trhu dopyt po dochádzkových systémoch?

Richard: Stúpol počet klientov, ktorí majú záujem o online riešenia, najmä o mobilnú aplikáciu a virtuálne terminály. V jarnom období sa rozbehli stavebné práce, čo nám prinieslo zaujímavý potenciál v online evidencii dochádzky prostredníctvom mobilných setov.

Ako funguje predaj v týchto dňoch?

Richard: Napriek súčasnej situácii sme nezaznamenali pokles predaja. Môžem povedať, že predaj je vyšší v porovnaní s rovnakým obdobím vlani, ale zvýšenú opatrnosť potenciálnych zákazníkov pri rozhodnutí cítiť. Takmer vo všetkých spoločnostiach boli zrušené osobné stretnutia a väčšina prezentácií prebieha prostredníctvom rôznych aplikácií (TeamViewer, Skype a pod.) Zvýšil sa tiež počet testovacích verzií a telefonickej komunikácie.

A ako sa zmenilo správanie existujúcich zákazníkov?

Richard: Väčšine našich zákazníkov spôsob evidencie dochádzky zamestnancov prostredníctvom biometrie vyhovuje. Prevyšuje záujem mať 100%-ne overiteľné údaje ako prejsť na menej spoľahlivý spôsob RFID kartami, kedy je zvýšený predpoklad podvodov. V spoločnostiach zaviedli rôzne hygienické opatrenia, zabezpečili dezinfekčné prostriedky na ruky a čistiace prostriedky na skener terminálu. Množstvo zákazníkov ocenilo komplexnosť nášho dochádzkového systému a aktivovalo si niektoré moduly, hlavne mobilnú aplikáciu a modul vlastného webového prehľadu. Z tohto dôvodu sme na našom oddelení podpory zaznamenali zvýšený počet požiadaviek na nastavenia nových služieb a školenia administrátorov.

V čom je výhoda dochádzkového systému Fingera oproti konkurenčným riešeniam?

Richard: Na slovenskom trhu patrí Fingera k lídrom v segmente menších a stredných podnikov, najväčšou konkurenčnou výhodou je kvalita biometrie. V tej sme nedostižní. Rýchlosť a hlavne presnosť (úspešnosť) identifikácie osoby oslovila a presvedčila už množstvo zákazníkov. Ďalším benefitom oproti iným systémom je možnosť používania mobilnej aplikácie s GPS lokalizáciouschvaľovacieho systému. Množstvo zákazníkov vyzdvihuje prehľadný a jednoduchý dizajn softvéru. Veľmi dôležitou témou pri rozhodnutiach vo výberových konaniach je kvalita fungovania podpory a predpoklad ďalšieho vývoja systému. V tomto smere sme naozaj maximálne transparentní a dokážeme reagovať na množstvo podnetov nielen existujúcich, ale aj nových zákazníkov.

Aký vývoj trhu očakávaš do budúcna, keď odznie pandémia?

Richard: V budúcnosti očakávam rast trhu systémov pre evidenciu pracovného času zamestnancov. Veľmi dôležitou bude pripravenosť na zvýšenú variabilitu spôsobu evidencie a nové možnosti pre manažérov. Každý zamestnanec bude musieť mať k dispozícii viacero možností evidencie pracovného času a prehľadov udalostí (dovolenka, lekár, nadčasy a pod.) V budúcnosti bude väčšina klasických postupov, ako napr. dovolenkové lístky či priepustky nahradená online komunikáciou. Už teraz je zrejmé, že zákazník v budúcnosti ocení menej invazívny spôsob biometrickej identifikácie – prostredníctvom tváre. Predpokladám vzostup virtuálnych terminálov s biometrickou verifikáciou. Nezanedbateľnou súčasťou kvalitného dochádzkového systému bude schopnosť integrovať sa s inými ERP systémami a vybaviť hardvér doplnkovými modulmi ako napr. termosnímač.

Zaujíma vás, ako vníma situáciu náš kolega Petr Ducháček v Českej republike? Čítajte tu.