5 dôvodov, prečo vaši zamestnanci budú chcieť používať dochádzkový systém

Väčšina zamestnávateľov si v dnešnej dobe veľmi dobre uvedomuje, akým prínosom pre firmu môže byť elektronický dochádzkový systém. Nielen zamestnávatelia však benefitujú z jeho zavedenia. Dochádzkový systém znamená výhody aj pre zamestnancov.

Ak premýšľate nad zavedením nového dochádzkového systému do vašej firmy, nižšie nájdete zopár benefitov, ktoré zamestnanci získajú.

Work-life balance

Práca z domu, často aj mimo štandardných pracovných hodín nie je dnes ničím výnimočným. Ľahko sa však môže stať, že celkovo tak práci človek venuje viac času ako v kancelárii. Zaznamenávanie odpracovaného času je v takýchto prípadoch prínosom najmä pre zamestnanca. Moderné dochádzkové systémy dokonca vedia zamestnanca upozorniť, ak prekročí stanovenú hranicu množstva odpracovaných hodín napr. za deň či týždeň, a motivovať ho tak k zdravšiemu work-life balance.

Komfort 

Hoci sa vašim zamestnancom môže zdať použitie papierového zošita a pera na zaznamenávanie dochádzky dostatočne jednoduché, faktom je, že moderný elektronický dochádzkový systém evidenciu príchodov a odchodov do práce ešte zjednoduší. Nehovoriac o automatickom sledovaní prestávok, nadčasov, dovoleniek a podobne.

Transparentnosť

Automatizovaný dochádzkový systém umožní zamestnancom okamžitý prístup k prehľadom o odpracovanom čase, nadčasoch či zostatkoch dovolenky. A to kedykoľvek a kdekoľvek, aj z mobilného telefónu – stačí sa len prihlásiť do aplikácie.

Spoľahlivosť

Jednou z najfrustrujúcejších skúseností pre zamestnanca je pravdepodobne nesprávne vypočítaná mzda. Moderné dochádzkové systémy pomáhajú znižovať riziko chybovosti tak pri zaznamenávaní dochádzky samotnej, ako aj pri prenášaní dát do účtovníctva. Sofistikované dochádzkové systémy je totiž možné priamo prepojiť s účtovným softvérom, čo zaručí vyššiu presnosť podkladových dát a zároveň eliminuje čas nutný na opravy.

Príjemnejšie pracovné prostredie

Zabezpečenie rovnakého prístupu k všetkým zamestnancom posilní pracovnú morálku a prispeje k príjemnej atmosfére na pracovisku. S biometrickým dochádzkovým systémom navyše zamedzíte podvodom a rôznym „kamarátskym výpomociam“ medzi kolegami.  

Vyskúšajte dochádzkový systém Fingera – inovácie, ktoré zvyšujú (nielen) váš komfort.