Až 44% spotrebiteľov preferuje biometrické riešenia

Prestížny biznisový magazín Raconteur vydal nezávislú publikáciu „Digital Identity“, v ktorej skúma využitie moderného biometrického overovania totožnosti, ktoré postupne nahrádza tradičné overovanie, ako sú heslá alebo doklady totožnosti.

Problémy, ktoré bolo možné kedysi riešiť iba osobne, je dnes možne vyriešiť na diaľku pomocou biometrie, rýchlo a neporovnateľne bezpečnejšie. Podľa Raconteur rastie biometrický trh medziročne až o 16 % a prináša radikálnu zmenu pri identifikácii osôb. Raconteur spravil medzi užívateľmi prieskum, aby porovnal výhody biometrie s tradičnými metódami overenia totožnosti.

Najväčšia výhoda biometrie je jej rýchlosť

Až 44 % spotrebiteľov preferuje biometrické riešenia kvôli ich rýchlosti. Odomknutie telefónu pomocou tváre alebo overenie bankovej transakcie pomocou odtlačku prsta sú najrýchlejšie metódy overovania. Aj systém Fingera je vďaka biometrii neporovnateľne rýchlejší ako tradičné čipové dochádzkové systémy.

Biometria je pre užívateľov pohodlná a jednoduchá

43 % spotrebiteľov preferuje biometriu kvôli jednoduchosti. Netreba si pamätať heslá a kódy. Keďže biometrické údaje nosíte stále pri sebe, so systémom Fingera sa vám nestane, že by ste si doma zabudli vstupnú kartu alebo kľúč do kancelárie.

Vyššia bezpečnosť v porovnaní s tradičnými metódami overovania

Moderné technológie nielen nahrádzajú tradičné metódy overovania, ale výrazne zlepšujú bezpečnosť systémov. Užívatelia to považujú za tretiu najväčšiu výhodu biometrie. Viete si vôbec predstaviť, ako by ste oklamali dochádzkový systém na odtlačky prstov?

Pandémia COVID-19 urýchlila digitalizáciu a používanie moderných technológii. Využitie biometrie sa teší stále väčšej obľube, najmä medzi mladými ľuďmi. S dochádzkovým, stravovacím a schvaľovacím systémom Fingera môžete mať tieto trendy aj vo vašej firme.