Schvaľujte dovolenku a prácu z domu efektívne

Hoci to momentálne vôbec nevyzerá na klasickú letnú dovolenku, neznamená to, že vaši zamestnanci o voľno nebudú mať záujem. Každý predsa potrebuje aspoň na chvíľu vypnúť a venovať sa rodine. Keď príde na schvaľovanie dovoleniek, viete, ako sa to dá robiť naozaj efektívne?

Ako efektívne zvládať žiadosti o dovolenku?

Pravdepodobne veľa z vás už pracovalo vo firme, kde schvaľovanie dovoleniek úplne nefungovalo. Buď ste o dovolenku museli požiadať ústne, alebo prostredníctvom mailu, ktorý sa vášmu nadriadenému stratil v záplave iných správ. Možno dobre poznáte schvaľovanie dovoleniek na poslednú chvíľu, kedy ste celý čas v strese a nestihnete poriadne pripraviť kolegov na svoju neprítomnosť.

Ako manažér ste už určite skúšali zefektívniť žiadosti a schvaľovanie dovoleniek. Ak vediete malý počet ľudí, nemusí to byť až taký problém. Keď však pracujete vo veľkej spoločnosti a máte na starosti celé oddelenie, zjednodušenie procesu je mimoriadne dôležité. Vyskúšali ste už niektorý z nasledujúcich spôsobov?

  1. Určite si pravidlá – najlepším spôsobom, ako zabrániť chaosu, je určenie si základných pravidiel ohľadom dovoleniek. Vďaka nim budú zamestnanci vedieť, kedy môžu žiadať o dovolenku a kedy nie, koho žiadať o dovolenku a akým spôsobom. 
  2. Zaveďte skoré žiadosti – nechcete, aby vám zrazu na dvere klopalo niekoľko ľudí naraz so žiadosťou o dovolenku? Mnohé veľké firmy a korporáty zaviedli pravidlo žiadania o dovolenky s niekoľko mesačným predstihom. Manažéri sa tak môžu dostatočne vopred pripraviť na neprítomnosť zamestnancov a nájsť dočasnú náhradu. 
  3. Špecifikujte obdobie, kedy sú dovolenky obmedzené – koniec kvartálu, uzávierky, hlavná sezóna. Firmy môžu mať rôzne obdobia, kedy je nápor práce väčší a kedy nie je najvhodnejší čas na dovolenku. Určite si tieto obdobia a dopredu na ne upozornite zamestnancov.
  4. Aktívne preverujte rezervácie a žiadosti o dovolenky – tým, že počas roka pravidelne skontrolujete stav žiadostí, budete vždy vedieť, kto a kedy plánuje dovolenku. Môžete tak zabrániť prípadným protichodným žiadostiam a lepšie rozdeliť úlohy medzi zamestnancov.

Možno, že všetky vyššie uvedené spôsoby už pri schvaľovaní dovoleniek používate. Zaviedli ste pravidlá, zamestnanci dodržiavajú skoré podávanie žiadostí a vy pravidelne kontrolujete ich aktuálny stav. Robíte to však prostredníctvom jedného systému

Pohodlné schvaľovanie dovoleniek bez papierov

Schvaľovací systém Fingera je efektívnym a flexibilným riešením, v ktorom za pár sekúnd nastavíte všetko potrebné, aby vaši zamestnanci nemali problém s odoslaním žiadostí. Sami si definujete rôzne formy neprítomnosti a nastavíte im príslušnú výšku nároku. 

Funguje to jednoducho – ako pre žiadateľa, tak aj pre schvaľovateľa. Obaja máte k dispozícii aktuálny prehľad o aktuálnych nárokoch na čerpanie neprítomnosti a podaných žiadostiach. O vytvorení aj schválení žiadosti ste okamžite informovaní e-mailom. 

Mobilné riešenie

Používateľský komfort zvyšuje aj dostupnosť systému z akéhokoľvek zariadenia pripojeného na internet. Žiadosť o dovolenku a jej schválenie vybavíte prostredníctvom mobilu pohodlne a za pár minút. Všetky druhy neprítomnosti vašich zamestnancov sú automaticky zaznamenané vo výkaze dochádzky, ku ktorému máte stály prístup.

Aktuálne obdobie, spojené s krízou, stojí veľa síl nielen vás, ale aj vašich zamestnancov. Skôr či neskôr si budú potrebovať oddýchnuť. Schvaľujte preto dovolenky a prácu z domu jednoduchšie a efektívnejšie vďaka schvaľovaciemu systému Fingera. Vyskúšajte naše demo už teraz.