Reference

Výhody biometrického docházkového systému využívá i zemědělská společnost

pole

Zemědělství | Středně velká společnost | Biometrický docházkový systém

Společnost Interagros, distributor zemědělských produktů pro agrární sektor, se dlouhodobě potýkala s problémem evidence docházky prostřednictvím prezenčních listin. Neměli přístup k aktuálním údajům a ruční přepisování údajů do mzdového systému zabíralo čas. Kromě toho bylo nutné každý měsíc ručně vyhledávat a ručně přepisovat údaje o docházce z osmi poboček. Bylo nezbytné digitalizovat evidenci docházky.

Počáteční situace

150 zaměstnanců | 8 pracovišť

 • Evidence docházky pomocí docházkových knih
 • Více pracovišť s evidencí docházky
 • Chyběl aktuální přehled údajů
 • Pomalý přepis mzdových údajů

Realizované řešení

Docházkový systém s biometrií tváře:

 • Evidence docházky zaměstnanců
 • Biometrické údaje tváře
 • Mobilní aplikace
 • Schvalování nepřítomnosti na pracovišti
 • Propojení se mzdovým systémem

Přínosy řešení

 • Biometrie tváře: umožňuje bezdotykový záznam docházky na pracovišti. Vzhledem k povaze práce zaměstnanců společnosti bylo použití biometrie obličeje optimálním řešením pro evidenci docházky.
 • Shromáždění informací na jednom místě
 • Zabránění podvodům s docházkou
 • Zefektivnění interních procesů souvisejících s plánováním nepřítomnosti
 • Urychlení zpracování mzdových podkladů

Unikátnost řešení

 • Biometrie tváře
 • Bezkontaktní záznam docházky
 • Export do mzdových systémů