Prečo je v súčasnosti biometria taká žiadaná?

Doba je rýchla a človek potrebuje čoraz inteligentnejšie technológie. Jednou zo sfér, kde je potreba kombinovať rýchlosť s bezpečnosťou, je aj identifikácia osôb. Ako sa v nej využíva biometria a prečo je taká žiadaná?

biometria oka

Je bezpečná

Biometria sa dnes používa aj pri vstupe do rôznych objektov, napríklad skladov s prísnejšími bezpečnostnými predpismi či do rizikových zón. Táto metóda je oveľa spoľahlivejšia a bezpečnejšia než ostatné systémy, ako sú napr. prístupové karty či PIN kódy. Biometrické znaky “nosí” človek stále so sebou a nevie ich požičať, zabudnúť či stratiť, čím sa odstraňujú typické možnosti zneužitia.

Pri biometrii nedochádza ani k zneužitiu osobných údajov. Neukladajú sa totiž celé odtlačky prstov. Z reálneho odtlačku prsta sa uloží len kód, z ktorého už nie je možné spätne rekonštruovať odtlačok. To znamená, že sa nedá uhádnuť identita človeka.

Je rýchla

Ako sme už spomínali, pri identifikácii odtlačkov prstov, ale aj dúhovky či tváre sa neuloží samotný sken, ale iba isté číselné kódy. Najlepšie algoritmy, ktoré využíva aj náš AFIS systém, preto pri identifikácii osôb dosahujú závratnú rýchlosť: dokážu porovnať až miliardu odtlačkov za sekundu.

Je spoľahlivá

V prípade použitia kvalitných zariadení v kombinácii so špičkovými algoritmami je biometria vysoko spoľahlivým nástrojom na identifikáciu osôb. Algoritmy na rozpoznávanie odtlačkov prstov, dúhovky či tváre používajú na identifikáciu aj strojové učenie, resp. umelú inteligenciu, vďaka čomu patria medzi veľmi spoľahlivé a presné riešenia.  

Najčastejšie spôsoby využitia biometrie

Identifikácia pomocou odtlačku prsta

Najstaršia a najrozšírenejšia forma identifikácie jednotlivca, daktyloskopia, je s nami už od 19. storočia. Vychádza z princípu, že papilárne línie na prste sú pre každého človeka individuálne a jedinečné (a to aj u jednovaječných dvojčiat), nemeniteľné po celý život človeka a za štandardných podmienok len ťažko odstrániteľné. Tak je možné identifikovať každého človeka na svete výlučne podľa odtlačku prsta.

Identifikácia pomocou tvárovej biometrie

Realita naznačuje, že tvárová biometria v budúcnosti nahradí ostatné identifikačné systémy. A to najmä preto, že človeka, ktorý je identifikovaný, nijako neobmedzuje. V prípade odtlačkov prstov musíte priložiť prst na snímač a počkať na výsledok, v prípade dúhovky oka platí to isté. Nie v prípade snímania tváre. Kamery vás nasnímajú už pri príchode do banky a keď si sadnete, bude mať úradník pripravené vaše záznamy.

Pri nasnímaní kamerou softvér vyhľadáva tvárové črty, napríklad vrchol brady, kútiky očí a podobne. Vďaka umelej inteligencii je možné navyše identifikovať pohlavie alebo vek daného človeka.

Identifikácia pomocou dúhovky

Biometrická identifikácia pomocou dúhovky oka bola patentovaná až v roku 1994, je teda ešte stále pomerne nová. Tak ako odtlačky prstov, aj dúhovka každého človeka je jedinečná, a to dokonca na každom oku. Zo štatistického hľadiska je totiž nepravdepodobné, že by sa našli dve takmer totožné dúhovky u úplne cudzích ľudí.

V Innovatricse naše technológie využívajú najnovšie postupy a prostredníctvom biometrie prinášajú pohodlné a zároveň bezpečné riešenia. Vyskúšajte dochádzkový a prístupový systém Fingera – inovácie, ktoré zvyšujú váš komfort.