Pasívnu kontrolu živosti od Innovatrics overili medzinárodné štandardizované testy

Keď si chce klient otvoriť nový účet napríklad v banke len prostredníctvom mobilu, okrem porovnania selfie s občianskym preukazom a načítania osobných dát kontroluje aplikácia aj to, či je klient naozaj živý. Technológia vie odhaliť pokusy o oklamanie systému napr. fotkou, maskou, záznamom z videa a podobne. V pasívnej forme stačí tejto technológii vidieť jedinú selfie, aby vedela posúdiť, či ide o snahu o podvod. Používateľ teda nemusí robiť žiadne extra pohyby či plniť príkazy.

Pasívna kontrola živosti od spoločnosti Innovatrics nedávno úspešne absolvovala testy na odhaľovanie útokov založených na falšovaní podoby používateľa. Počas testovania v laboratóriu iBeta, certifikovanom americkým Národným inštitútom pre štandardy a technológiu, musela pasívna kontrola živosti čeliť 1 800 pokusom o oklamanie s predstieranou identitou (tzv. spoofing). Ani jeden ju neoklamal. Navyše, korektne označila aj všetky prípady, kde išlo o pravého používateľa, ktorý sa nesnažil o podvod.

Technológia je súčasťou riešenia Digital Onboarding Toolkit spoločnosti Innovatrics, ktoré poskytuje všetky nástroje, aby firmy vedeli registrovať klientov na diaľku, bez návštevy pobočky. Riešenie obsahuje všetky nástroje potrebné na plnenie nariadení založených na zásade „poznaj svojho zákazníka“ (Know Your Customer – KYC). 

Nekontroluje len identitu zákazníka pomocou veľmi presného algoritmu rozpoznávania tváre, no dokáže tiež čítať doklady totožnosti, aby bol celý proces pre používateľa čo najjednoduchší. Tieto testy potvrdzujú, že algoritmus je v súlade s medzinárodnou normou ISO 30107-3 na odhaľovanie útokov založených na falošnej podobe používateľa (tzv. presentation attacks).

Na overenie živosti technológii stačí len jedna fotografia. Preto sa môže použiť aj ako ďalší overovací faktor pre ľahké prihlásenie pomocou „selfie“ alebo potvrdenie platby v rámci aplikácie.

Vďaka tomu, že modul overenia živosti má malú veľkosť, dá sa ľahko začleniť do mobilných aplikácií poskytovateľov finančných a iných služieb a nezväčší príliš ich veľkosť. Zároveň funguje plne na zariadení (bez pripojenia na server). Fotografie tak ostávajú v zariadení používateľa, čo zvyšuje ochranu osobných údajov používateľa z hľadiska dodržiavania nariadenia GDPR. Okrem toho vytvára vynikajúcu používateľskú skúsenosť aj v oblastiach s nespoľahlivou mobilnou pripojiteľnosťou.

Innovatrics je teraz jednou z prvých spoločností na svete, ktorej pasívne overenie živosti úspešne prešlo štandardizovanými testami. 

Riešenie Digital Onboarding Toolkit používa aj dochádzkový systém Fingera. Vďaka tomu je možné registrovať nového používateľa do dochádzky v priebehu jednej minúty.